Šeštadienis, 2021 m. balandžio 10 d., 17:57
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

Apie mus

 

Varėnos socialinių paslaugų centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO vizija -  siekiame būti modernia, bendradarbiaujančia, kokybiškas paslaugas teikiančia ir nuolat tobulėjančia įstaiga.

 

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO misija - skatinti socialinį teisingumą, teikti kokybiškas socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu.

 

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO Vertybės - Centras veikia vadovaudamasis:

 • profesionalumu – siekdami kokybiškų rezultatų, keliame savo profesinę kvalifikaciją;

 • pagarba – gerbiame žmogų, jo teises, orumą;

 • atsakomybe – skatiname kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;

 • bendradarbiavimu – siekiame asmens, šeimos, bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybės ir valstybės institucijų bendradarbiavimo bei tarpusavio pagalbos;

 • dalyvavimu – socialinių paslaugų teikimo klausimus sprendžiame kartu su socialinių paslaugų gavėjais ir (ar) jų atstovais;

 • kompleksiškumu – socialinių paslaugų teikimą asmeniui deriname su socialinių paslaugų teikimu jo šeimai;

 • prieinamumu – socialines paslaugas skiriame ir teikiame taip, kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos;

 • socialiniu teisingumu - asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas neturi įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas;

 • tinkamumu – asmeniui (šeimai) skiriame ir teikiame tokias socialines paslaugas, kurios atitinka asmens ir šeimos interesus bei nustatytus poreikius;

 • veiksmingumu – socialines paslaugas skiriame ir teikiame, siekiant gerų rezultatų, racionaliai naudojant turimus išteklius;

 • konfidencialumu – apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiame tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti paslaugų gavėjo interesus;

 • socialine atsakomybe – atsakingai žiūrime ir prisidedame prie aplinkos apsaugos ir šiukšlių rūšiavimo;

 • inovacijų taikymu – taikome naujas strategijas, idėjas bei organizavimo būdus, kuriais siekiame gerinti paslaugų gavėjų gerovę.
 

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info{e}varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2015 Varėnos socialinių paslaugų centrasIT Sprendimai: UAB Intermedija ®