Šeštadienis, 2021 m. balandžio 10 d., 17:14
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

Plačiau apie teikiamas socialines paslaugas

Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Centre yra teikiamos nuolat. Informuojama platinant atmintines apie teikiamas paslaugas, taip pat asmenys informuojami bei konsultuojami telefonu ar atvykus į Centrą. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, rajono savivaldybę ir kt. Tarpininkaujama asmenims, patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai savimi pasirūpinti ir nesant artimųjų tenka asmenį perkelti iš vienos gydymo įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas, bei padėti susitvarkyti būtinus dokumentus. Taip pat asmenims, kuriems jau teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

 

Centras taip pat teikia aprūpinimo būtiniausias drabužiais ir avalyne paslaugas savarankiškai besikreipiantiems asmenims arba patekusiems į krizines situacijas, kai į gydymo įstaigą vežamas asmuo yra socialiai apleistas.

 

Reguliaraus transporto paslaugos organizuojamos vykstant į (iš) hemodializės procedūras tris kartus per savaitę iki 400 km per metus.

 

Epizodinio transporto paslaugomis keturis kartus per metus gali pasinaudoti neįgalūs, senyvo amžiaus ir nepasiturintys asmenys, vykstantys į (iš) gydymo, reabilitacijos, slaugos įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT).

 

 Asmens higienos (prausimosi duše) ir priežiūros (skalbimo)  paslaugos teikiamos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems be komunalinių patogumų, neturintiems sąlygų nusiprausti ir išsiskalbti.

 

Centras teikia aprūpinimo kompensacinės technikos priemonėmis paslaugą. Kompensacinės technikos priemonėmis (vaikštynėmis, neįgaliojo vežimėliais, vaikščiojimo lazdelėmis, alkūniniais ir pažastiniais ramentais, vaikščiojimo rėmais, tualetinėmis kėdėmis, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, funkcinėmis lovomis, pasėstais ir čiužiniais praguloms išvengti) aprūpinami Varėnos rajono savivaldybės neįgalūs ir pensijinio amžiaus asmenys arba asmenys, kuriems neįgalumas nustatinėjimas.

 

Varėnos socialinių paslaugų centre asmenims teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Šių paslaugų tikslas – organizuojant laisvalaikio užimtumą, išvengti socialinių problemų, mažinti socialinę atskirtį. Siekiant aktyvinti bendruomenę ir didinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę. Ypatingai skatinamas bendravimas tarp skirtingų bendruomenės narių grupių, suburiant juos bendrai veiklai, bendram darbui savipagalbos grupėse, bei organizuojant temines popietes ir šventinius renginius.

 

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos visose mūsų rajono seniūnijose. Paslaugos teikiamos priklausomai nuo asmens savarankiškumo lygio, nuo 4 iki 10 val. per savaitę.  Pagalba į namus – namų sutvarkymas, maisto produktų nupirkimas, maisto gaminimas, pagalba rūpinantis asmens higiena, skalbimas, lydėjimas į įstaigas, vaistų išrašymas ir kt.
Kadangi pastaruoju metu daugėja vienišų, ligotų asmenų, daugėja ir šią paslaugą gaunančiųjų. Gavus pranešimą apie asmenį, kuriam reikalinga pagalba, pirmiausia ieškoma vaikų, kitų artimųjų, kurie galėtų pasirūpinti senais, ligotais tėvais. Tik išskirtiniais atvejais, kai vaikai išvykę į užsienį, patys dėl sveikatos sutrikimų negali pasirūpinti tėvais, toli gyvena, dirba, neturi galimybių organizuoti tėvų priežiūros ir kt., tada tvarkomi dokumentai pagalbos į namus paslaugos teikimui. Kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikio lygis, asmeniui teikiama dienos socialinė globa asmens namuose iki 20 val. per savaitę.

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Centre paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, protinę ar fizinę negalią. Įvairių užsiėmimų metu formuojami ir palaikomi Varėnos socialinių paslaugų centro neįgalių dienos užimtumo grupės lankytojų darbiniai, socialiniai ir sveikos gyvensenos įgūdžiai. Vyksta muzikos, dailės terapijos, sporto užsiėmimai, įvairi darbinė ir kūrybinė veikla. Neįgaliųjų užimtumo grupės nariai su savo rankdarbiais, lankstiniais ir kt. darbeliais dalyvauja įvairiose mugėse ir parodose.

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos teikiamos šeimoms, įtrauktoms į socialinės rizikos šeimų apskaitą, auginančioms nepilnamečius vaikus ir gyvenančioms socialiai nepriimtiną gyvenimą. Socialiniai darbuotojai ir lankomosios priežiūros darbuotojai stengiasi įgalinti šeimos narius tvarkyti savo buitį ir asmeninius finansus, ugdyti asmens higienos ir sveikatos įgūdžius, mokyti pozityvaus bendravimo šeimoje auginant, auklėjant ir ugdant savo vaikus.

 

Laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos – tai kompleksinės paslaugos, kurių teikimo metu siekiama kuo greičiau išspręsti probleminę situaciją, apgyvendinus asmenį socialinių paslaugų centre. Sprendžiant šias problemas naudojamas atvejo vadybos metodas. Dažnai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis krizinę situaciją pavyksta išspręsti žaibiškai, kartais asmuo pragyvena Centre keletą mėnesių, kol pavyksta asmeniui (šeimai) įveikti iškilusias problemas. Dėl paslaugos gali kreiptis asmenys, nukentėję nuo gaisro, smurto šeimoje ir kt. nelaimių.

Psichosocialinė pagalba teikiama socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams, asmenims su negalia ir jų šeimos nariams, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimos nariams bei artimiesiems, kitiems asmenims.

Prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti, priima Varėnos socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas bei Varėnos rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai, kreipiantis paslaugos į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Sprendimą dėl paslaugos teikimo ir  mokėjimo už socialinę paslaugą priima Varėnos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius, paslaugas teikia Varėnos socialinių paslaugų centras. Asmenims, kurių pajamos neviršija 2 VRP t. y. 244 Eur – už paslaugas mokėti nereikia (skaičiuojamos vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui). Kai pajamos viršija 2 VRP, proporcingai pajamų dydžiui, paskaičiuojamas mokestis už teikiamas paslaugas.

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info{e}varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2015 Varėnos socialinių paslaugų centrasIT Sprendimai: UAB Intermedija ®