Šeštadienis, 2021 m. balandžio 10 d., 17:23
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

Vykdomi projektai


2020 metais vykdomi projektai:


1. Varėnos socialinių paslaugų centro globos centras 2018 – 2021 metais pagal Jungtinės veiklos partnerystės sutartį vykdo Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405.

Projekto pareiškėjas - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai – Varėnos rajono  savivaldybės administracija ir Varėnos socialinių paslaugų centro Globos centras.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Jungtinės veiklos sutartis Nr. PROJ-JVS-36 pasirašyta 2018-10-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 90 059 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.  2020 m. planuojama panaudoti apie 30 tūks. Eur

 

2. Projektui „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“ pagal priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, skirta 28 222,90 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos neįgaliems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams (tarp jų – ir organizuojamos išvykos į kultūrinius renginius), buvo suteikta galimybė jiems pasinaudoti asmens higienos ir priežiūros paslaugomis, taip prisidedant prie asmens higienos įgūdžių ugdymo ir palaikymo.  Projektas vykdymo pabaiga 2020 vasario 19 d. 2020 m. bus įsisavinti apie 3 tūkst. likusių projekto lėšų.

 

3. 2019 m. liepos 18 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Varėnos rajono savivaldybės administracija dėl Asmeninio asistento paslaugos teikimo veiklos finansavimo, siekiant įgyvendinti  ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d. 

Varėnos socialinių paslaugų centras per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuoja įtraukti 10 asmenų, kuriesms bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos. 

 

4. 2019 m. vasario 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Projektas nefinansuojamas.

 

5.  Pasirašyti projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0015 „Integralios pagalbos plėtra Varėnos rajone“ (toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimai, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-75 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektui skirta papildomo finansavimo suma – 182 007,00 Eur. 2020 m. planuojama panaudoti apie 72 tūks. Eur


Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info{e}varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2015 Varėnos socialinių paslaugų centrasIT Sprendimai: UAB Intermedija ®