Pirmadienis, 2022 m. spalio 3 d., 10:08
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

GLOBOS CENTRAS
Varėnos socialinių paslaugų centro globos centras 2018 – 2021 metais pagal Jungtinės veiklos partnerystės sutartį vykdo Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405.

Pareiškėjas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai – Varėnos rajono  savivaldybės administracija ir Varėnos socialinių paslaugų centro Globos centras.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Jungtinės veiklos sutartis Nr. PROJ-JVS-36 pasirašyta 2018-10-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 90 059 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Projekto paslaugų gavėjai – įvaikinti vaikai (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojami (rūpinami) vaikai, budinčių globotojų prižiūrimi vaikai bei budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, globėjai giminaičiai, įtėviai ar asmenys, ketinantys jais tapti.

Projekte  numatytos paslaugos 

  • socialinių darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos;
  • psichologo konsultacijos;
  • atsižvelgiant į poreikį kitų specialistų konsultacijų ar paslaugų organizavimas.                                                                                                                                                                                                            
  • Norintiems gauti paslaugas: dėl konsultacijų galite kreiptis telefonu 8 667 48778. Taip pat laukiame Jūsų  atvykstant į  Varėnos socialinių paslaugų centro Globos centrą, esantį M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna (II a., 14 kab.)

 


Varėnos globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"

3.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-368 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“

6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"

 


GLOBOS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO LAIKASNaujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras