Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 13:08
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos projektas


2017-01-25

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Varėnos rajono, Alytaus ir Elko miestų (Lenkijos Respublika) bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas - įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukuriant „Socialinio darbuotojo užrašinę“, siekiant paskatinti ir padidinti žmonių su negalia užimtumą. 
Trys projekto partneriai: Varėnos socialinių paslaugų centras, Alytaus miesto socialinių paslaugų centras ir Elko miesto savivaldybė iškėlė projekto uždavinius: įgyvendinti akciją gausioms šeimoms, suorganizuojant pasienio festivalį vaikams ir tėvams, sukuriant galimybes gausių šeimų nuolaidų kortelėmis, kaip gausių šeimų draugystės ženklu, naudotis visose trijose partnerių savivaldybėse; paruošti bendrą „Socialinio darbuotojo užrašinę“ su konkrečiomis praktinėmis situacijomis, skirtą socialiniams darbuotojams, taip pat suorganizuojant jiems mokymus, studijų vizitus; įgyvendinti veiklas, skirtas pažeidžiamų grupių atstovams, suorganizuojant asmenims su negalia ir jų šeimų nariams pasienio studijų vizitus, kuriuose galės keistis patirtimi, žiniomis, stiprinti bendradarbiavimo ryšius, sukuriant bendrystės tinklą, įtraukiant pasienio bendruomenių narius į iškylančių problemų sprendimo procesą. Bendros veiklos nukreiptos ir infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, Elko mieste, įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė grupė - gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. 
Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 63 tūkst. Eurų.


 


2017-01-30

Pradedama socialinė iniciatyva - nuolaidų kortelė „Varėnos gausių šeimų kortelė"
Įgyvendinant INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“, BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras ir Elko miesto savivaldybė inicijuoja bendrą socialinę akciją - pagalbą gausioms šeimoms (auginančioms 3 ir daugiau vaikų). Socialinės iniciatyvos metu planuojama pagaminti nuolaidų kortelę – „Varėnos gausių šeimų kortelė“. Kortelė bus suteikiama vieneriems metams, su galimybe prasitęsti, kol šeimos vaikams sukaks 18 metų arba iki 26 metų, kol vaikai mokysis mokykloje arba studijuos.

Varėnos rajono verslo įmonės, įstaigos, organizacijos kviečiamos prisidėti prie šios iniciatyvos ir suteikti kortelių turėtojams nuolaidą gaminamai produkcijai ar teikiamoms paslaugoms. Verslo įmonėms tai galimybė parodyti savo socialinę atsakomybę ir prisidėti prie Varėnos rajono gyventojų skaičiaus didinimo bei pagalbos daug vaikučių auginančioms šeimoms. Visi norintieji prisijungti gali kreiptis elektroniniu dovile.barciukiene@varena.lt iki gegužės 5 dienos. Planuojama, kad gausioms šeimoms nuolaidų kortelės bus pagamintos iki birželio 30 dienos.

O prisijungusioms Varėnos rajono gausioms šeimoms nuolaidos taip pat bus teikiamos ir projekto partnerių savivaldybėse Alytaus ir Elko (Lenkijos Respublika) miestuose. Alytaus mieste gausioms šeimoms taikomos nuolaidos http://www.alytus.lt/viena-seima.

Būkime vienos bendruomenės, vienos šeimos nariai, padėkime vieni kitiems.
2017-04-13

Varėna su Luku (Elk) ir Alytumi įgyvendina projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos"

Nuo šių metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Varėnos rajono, Alytaus ir Luko (Elk) miestų (Lenkijos Respublika) bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos" tikslas – įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukuriant „Socialinio darbuotojo užrašinę", skatinant padidinti žmonių su negalia užimtumą.

Trys projekto partneriai: Varėnos socialinių paslaugų centras, Luko (Elk) miesto savivaldybė ir Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, iškėlė tokius projekto uždavinius: įgyvendinti akciją gausioms šeimoms, suorganizuojant pasienio festivalį vaikams ir tėvams, sukuriant galimybes pasinaudoti gausių šeimų nuolaidų kortelėmis, kaip gausių šeimų draugystės ženklu, naudotis visose trijose partnerių savivaldybėse; paruošti bendrą „Socialinio darbuotojo užrašinę" su konkrečiomis praktinėmis situacijomis, skirtą socialiniams darbuotojams, taip pat suorganizuojant jiems mokymus, studijų vizitus; įgyvendinti veiklas, skirtas pažeidžiamų grupių atstovams, suorganizuojant asmenims su negalia ir jų šeimų nariams pasienio studijų vizitus, kuriuose galės keistis patirtimi, žiniomis, stiprinti bendradarbiavimo ryšius, sukuriant bendrystės tinklą, įtraukiant pasienio bendruomenių narius į iškylančių problemų sprendimo procesą.

Projekto partneriai susitikimo metu aptarė ne tik šiomis dienomis vykstančius mokymus visų trijų savivaldybių socialiniams darbuotojams, bet ir planuojamus studijų vizitus Varėnos, Luko (Elk) ir Alytaus miestuose, diskutavo apie šventes, skirtas gausioms šeimoms Luko (Elk) mieste birželio mėnesį, Alytaus mieste rugsėjo mėnesį. Varėnoje vyks studijų vizitas, skirtas socialiniams darbuotojams šių metų spalio mėnesį ir neįgaliųjų ir jų šeimų studijų vizitas 2018 m. vasario mėnesį. Projekto partneriai taip pat džiaugėsi nuolaidų kortelėmis gausioms šeimoms, nes pasirašius trišalę bendradarbiavimo sutartį visų trijų partnerių gausios šeimos galės naudotis teikiamomis nuolaidomis Alytaus, Luko (Elk) ir Varėnos miestuose.

Projekte numatytas įrangos įsigijimas Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė grupė – gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 63 tūkst. eurų.


 


2017-04-18

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ mokymai „Perdegimo sindromas. Darbas ir asmeninio gyvenimo balansas.“

 

Ką reiškia būti altruistiškam socialiniam darbuotojui?

Socialinio darbuotojo įvaizdis, pasirūpinimo savimi svarba ir žingsniai, streso pasekmės, teisinga nuostata į konfliktą, bendravimo įgūdžių tobulinimas, efektyvi komunikacija. Šie žodžiai pleveno ore dvi dienas visam pulkui socialinių darbuotojų, kurie dalyvavo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekte „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ ir išklausė mokymus „Perdegimo sindromas. Darbas ir asmeninio gyvenimo balansas.“ Mokymai vyko Alytaus kraštotyros muziejuje, juose dalyvavo partneriai iš Elko miesto (Lenkijos Respublika), Varėnos socialinių paslaugų centro ir Alytaus miesto socialinių paslaugų centro.

Dvi dienas mokėmės būti altruistais, kurie neperdega savo darbe. Socialinio darbo esmė ir yra būti žmogumi-geriečiu, kuris gali visada pakišti savo petį neįgaliam, užsikodavusiam, piktam, turinčiam problemų klientui. Petį pakišti tai galima, nes dauguma žmonių taip gyvena, tačiau visiems turi galioti viena taisyklė: „Mokėti pasakyti „ne“, kitaip pradėsi gyventi pagal kitų norus, ne savo. Tada socialinis darbuotojas darbe prisiima per daug darbų, stengiasi nieko neįžeisti, neužkliudyti, tarsi negyvena savo gyvenimo. Kiekvienas žmogus unikalus, turi savo vertybes, įsitikinimus. Jei leisite negerbti savęs ir savo įsitikinimų, galiausiai pasijusite labai blogai. Tokie žmonės dažniausiai patinka kitiems, šiuo atveju klientams. Tačiau gali nutikti taip, kad darbuotojas pradeda nebepatikti pas sau ir „sudega darbe“.

Taip galima būtų apibendrinti mokymų esmę trumpai. Džiugino du dalykai: kad socialinis darbuotojai galėjo dalyvauti tokio lygio mokymuose ir kad dalyvių komanda buvo tarptautinė. Viskas prasidėjo nuo suvokimo, kuo skiriasi socialinis darbas Lenkijoje ir Lietuvoje ir bandymų susikalbėti be vertėjų. O darbo metodai tikrai skiriasi. Aiškėjo viena: mokymai buvo aukščiausio lygio visomis prasmėmis. Dėstytojai kompetentingi ir dirbo netradiciniais metodais. Net patys nepajutome, kaip gavome ir žinių, ir susipažinome, ir atsipalaidavome, ir pavargome – visko buvo daug ir gerai.

Paprastai mokymų pabaigoje reikia užpildyti anketą ir dažniausiai visi rašo, kaip viskas buvo gerai. Šįkart padarėme žodinę apklausą ir klausimas buvo vienas: „Kas tau nepatiko mokymuose?“ Reakcija buvo viena: paklaustasis pasipiktindavo, o paskui su įvairiomis emocijomis pradėdavo aiškinti, kad negali pasakyti nei vieno blogo dalyko, nes viskas buvo labai gerai, įdomu, prasminga, skanu, vertinga.

Mokymus gražiai vainikavo praktinis užsiėmimas Alytaus miesto socialinių paslaugų centre. Centro užimtumo specialistas Jonas Viligurskas tikrai ne vieną mėnesį tekino medinukus kiaušinius, o mokymo dalyviams puikiai paruoštose patalpose reikėjo juos nudažyti ir išmarginti, vėliau padengti laku. Kiekvienas dalyvis namo išvyko su mediniais margučiais, gerais jausmais ir dėkingumu mokymų organizatoriams. Taip mes pasitikome šias 2017 metų Šv. Velykas.


 


2017-06-12

Gausių šeimų festivalis Luko (Elko) mieste

2017 m. birželio 11 d., sekmadienį Luko (Elko) mieste (Lenkijos Respublika) vyko gausių šeimų festivalis. Šventėje dalyvavo keletas Varėnos rajone gyvenančių šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, taip pat Alytaus miesto ir Luko (Elko) gausios šeimos. Festivalis startavo projekto partneriams pasirašius bendradarbiavimo sutartį, todėl dabar Varėnos rajono gausios šeimos, Varėnos socialinių paslaugų centre įsigyjusios nuolaidų kortelę, galės naudotis nuolaidomis Varėnos, Alytaus ir Elko miestuose
Nuo šių metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Varėnos rajono, Alytaus miesto ir Elko miesto (Lenkijos Respublika) bendruomenėms. Pagrindinis Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas – įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukuriant „Socialinio darbuotojo užrašinę“, skatinant žmonių su negalia užimtumą. Trys projekto partneriai: Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras, iškėlė projekto uždavinius: įgyvendinti akciją gausioms šeimoms, suorganizuojant pasienio festivalį vaikams ir tėvams, sukuriant galimybes gausių šeimų nuolaidų kortelėmis, kaip gausių šeimų draugystės ženklu, naudotis visose trijose partnerių savivaldybėse; paruošti bendrą „Socialinio darbuotojo užrašinę“ su konkrečiomis praktinėmis situacijomis, skirtą socialiniams darbuotojams, taip pat suorganizuojant jiems mokymus, studijų vizitus; įgyvendinti veiklas, skirtas pažeidžiamų grupių atstovams, suorganizuojant asmenims su negalia ir jų šeimų nariams pasienio studijų vizitus, kuriuose galės keistis patirtimi, žiniomis, stiprinti bendradarbiavimo ryšius, sukuriant bendrystės tinklą, įtraukiant pasienio bendruomenių narius į iškylančių problemų sprendimo procesą. Projekte taip pat numatyta įrangos nupirkimas socialinių paslaugų centre. 
Tikslinė projekto grupė – gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys ir jų šeimos, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 63 020,12  eurų.  


2017-09-06

Pasienio gausios šeimos nepabijojo lietaus, o projekto partneriai naujų iššūkių

Sekmadienio popietę Alytaus dailiųjų amatų mokyklos kieme ir Dailės mokyklos prieigose šurmuliavo pirmasis Gausių šeimų festivalis. Alytaus, Varėnos rajono ir iš Luko (Elk, Lenkija) miesto atvykusios gausios šeimos turėjo galimybę apžiūrėti dirbinius iš vaško ir medžio, dalyvauti vilnos vėlimo, vytelių pynimo, verbų pynimo, meduolių marginimo užsiėmimuose. Mažieji šventės dalyviai galėjo pasiausti ant batuto, pabendrauti su animatoriais ir policijos bičiuliu Amsiumi, apžiūrėti gaisrininkų automobilius ir įrangą, pasidomėti ornitologija, piešti  ar žaisti pasaką. Gausių šeimų tėvams buvo skaitoma paskaita „Gausių šeimų ir bendruomenės sinergija“, visai šeimai skirtas užsiėmimas „Tapybos alchemija“, piešinių konkursas „Mano šeima“. Smagiausia buvo festivalio atidarymas prasidėjęs su mankšta „Aukime stiprūs ir sveiki", kurią darė lopšelio darželio „Girinukas“ vaikai su mokytoja, taip pat visi festivalio svečiai. Gausių šeimų festivalyje metu netrūko ir vaišių. Apsilankiusieji buvo vaišinami dzūkiška sriuba, o šventės kulminacija tapo didelis tortas, kuriuo buvo vaišinami visi šventinio renginio dalyviai. Gausių šeimų festivalis organizuotas įgyvendinant Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“. Šio projekto veiklos skirtos sudaryti didesnes galimybes pasinaudoti kortele „Alytus-viena šeima“ visose trijose parnerių savivaldybėse bei įtraukti pasienio bendruomenes į socialines iniciatyvas. Gausių šeimų festivalis yra tik viena iš pasienio bendradarbiavimo socialinio projekto  veiklų, skirtų gausių šeimų bendradarbiavimui stiprinti, neįgaliųjų užimtumui stiprinti bei socialinių darbuotojų kompetencijoms kelti. Trys projekto partneriai Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras atveria gyventojams savo duris ir sako „būkime viena šeima, nes drauge įveikti galima visus sunkumus“.

Festivalio metu projekto partneriai aptarė ir tolimesnius planus – socialinių darbuotojų studijų vizitą Elko mieste, rugsėjo 27-28 dienomis, galimybes rengti naujus projektus, skirtus pasienio socialinei atskirčiai mažinti, vaikų dienos centrų veiklų plėtrai ir kitas socialines iniciatyvas skirtas gausioms šeimoms, vienišiems senjorams, negalią  turintiems asmenims.

 
2017-10-17

Socialinių darbuotojų studijų vizitas Varėnos mieste

Įgyvendinant Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ , spalio 11-12 d. Varėnos mieste buvo organizuojamas studijų vizitas, skirtas trijų savivaldybių – Alytaus miesto, Elko (Lenkijos Respublika) ir Varėnos rajono savivaldybės socialiniams darbuotojams. Šis studijų vizitas buvo skirtas socialinį darbą dirbančiųjų kūrybingumo skatinimui, kuris yra neatsiejama kiekvienos dienos darbo dalis. Todėl pirmąją vizito dieną vyko teoriniai ir praktiniai kūrybinio mąstymo psichologijos užsiėmimai, antrąją dieną socialiniai darbuotojai turėjo galimybę išbandyti tapybos ant vandens (EBRU) galimybes. Taip pat pasienio savivaldybių socialiniai darbuotojai susipažino su Merkinės globos namų gyventojais bei jiems teikiamomis paslaugomis, Varėnos švietimo centro veikla ir jame įkurta jaunimui skirta erdve, Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos „Carito“ vaikų ir paauglių dienos centro „Svajonė“ veikla bei su Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamomis socialinėmis paslaugomis.

 Nuo šių metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus, Varėnos rajono ir Luko (Elko) miestų bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas – įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukurti „Socialinio darbuotojo užrašinę“, paskatinti žmonių su negalia užimtumą. Trys projekto partneriai: Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras, jau dalyvavo bendruose mokymuose ir studijų vizite socialiniams darbuotojams Alytaus mieste, mokymuose ir gausių šeimų festivalyje Luko ir Alytaus miestuose. Sausio 24-25 dieną pasienio neįgalieji ir jų šeimos nariai  yra laukiami Alytuje, vasario 21-22 dienomis – Varėnoje, kovo 8-9 dienomis – Luko (Elko) mieste.

Užsimezgusi pasienio draugystė ir bendros veiklos stiprina ne tik socialinių darbuotojų žinias, bet ir suteikia galimybes keistis patirtimi, kurti naujas pagalbos priemones socialiai pažeidžiamoms pasienio gyventojų grupėms.

Bendros projekto metu numatytos veiklos nukreiptos įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre, infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre ir Luko (Elko) mieste. Tikslinė projekto grupė – gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 63 020,10  eurų.2017-11-26

Tęsiant tarptautinio projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“, skirto Varėnos rajono, Alytaus ir Luko (Elk, Lenkijos Respublika) miestų bendruomenėms, veiklas, sukurta socialinio darbuotojo užrašinė. 


Parsisiųsti socialinio darbuotojo užrašinę2018-01-30

Pasienio pasaulis Dievo vaikų akimis

Nedraugiškai žvarbus sausio 24 dienos rytas buvo sušildytas su didele meile atvykusių svečių iš Varėnos rajono ir Elko miesto (Lenkijos Respublika) savivaldybių. Alytaus miesto socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir darbuotojai su nekantrumu laukė svečių. Susirinkę pasienio projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“  studijų vizito dalyviai ne tik mokėsi, bet ir dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose. Negalią turinčių vaikų mamos dalyvavo psichologės vedamuose mokymuose „Bendravimas su neįgaliu vaiku: psichologiniai aspektai“. Mamos dalinosi savo asmenine patirtimi, aptarė prisitaikymo prie vaiko negalios pakopas, bendravimo būdus, principus, diskutavo kaip susitvarkyti su netinkamu elgesiu. „Mano mergytė turi neįtikėtinų galių. Ji yra be galo švelni ir turi puikų humoro jausmą. Visus sugeba prajuokinti. Tikiu, kad šiame pasaulyje jau yra vieta ir padarysiu viską, kad ji gyventų produktyvų gyvenimą“, - sakė viena iš projekto dalyvių. Tuo metu kol mamos mokėsi ir dalinosi patirtimi, vaikai neįgaliųjų dienos centre piešė, šoko, dainavo, žaidė įvairiausius stalo žaidimus. Abi studijų vizito dienas mamos su vaikais gamino rankų darbo suvenyrus, dalyvavo spalvinimo terapijos užsiėmimuose. Viena studijų vizite dalyvavusi mama dalinosi savo patirtimi su kitomis: „sužinojusi apie savo vaiko ligą - įkūriau savo dienos centrą. Dabar padedu kitiems panašaus likimo tėvams ir vaikams. Manau, kad mano patirtis pakeitė mane, aš labai daug ko išmokau, atrodo, kad mano širdis padidėjo ir galiu tiek daug duoti. Atrodo, kad mano vaikas manyje pažadino labai didelius resursus“. Žiūrint į tokias stiprias mamas ir jų vaikus, kurie į pasaulį žvelgia kitaip, supranti koks yra žmogus stiprus ir kad neįgalų vaiką auginančioms šeimoms sienų nėra. Todėl mamos atsiveikiant viena kitai sakė iki greito pasimatymo Varėnoje ir Elke, kur vyks kiti studijų vizitai. Tai yra paskutinės šio projekto numatytos veiklos.

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus, Varėnos rajono ir Luko (Elko) miestų (Lenkijos Respublika) bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas - įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukurti „Socialinio darbuotojo užrašinę“, paskatinti žmonių su negalia užimtumą. Trys projekto partneriai: Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras, jau dalyvavo bendruose mokymuose ir studijų vizituose socialiniams darbuotojams, gausių šeimų festivaliuose Elko ir Alytaus miestuose. Bendros projekto metu numatytos veiklos buvo nukreiptos ir infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, Elko mieste, įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė projekto grupė - gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro  63020,10 eurų.2018-02-23

Pasienio pasaulis Dievo vaikų akimis (II)

 

Nedraugiškai šaltos vasario 21-22 dienos buvo sušildytos su didele meile atvykusių svečių iš Alytaus miesto savivaldybės ir Elko miesto (Lenkijos Respublika) savivaldybių. Varėnos socialinių paslaugų centro lankytojai ir darbuotojai su nekantrumu laukė svečių. Susirinkę pasienio projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ studijų vizito dalyviai ne tik mokėsi, bet ir dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose. Negalią turinčių vaikų mamos dalyvavo psichologių vedamuose mokymuose „Bendravimas su neįgaliu vaiku: psichologiniai aspektai“. Mamos dalinosi savo asmenine patirtimi, aptarė prisitaikymo prie vaiko negalios pakopas, bendravimo būdus, principus, diskutavo kaip susitvarkyti su netinkamu elgesiu. Kiekvienas neįgalus vaikas ar suaugęs asmuo yra vienintelis ir nepakartojamas Dievo kūrinys, kuris suteikia artimiesiems ir aplinkiniams žmonėms daug nuostabių akimirkų kartu. Susipažinusios, pasimokiusios ir pasišnekučiavusios mamos prisijungė prie užimtumo kartu su savo vaikais. Abi studijų vizito dienas mamos su vaikais gamino rankų darbo suvenyrus, lipdė, piešė rankomis ir smagiai leido laiką, kuris dar labiau suartino. Taip pat antrąją dieną turėjome galimybę parodyti ir pabandyti patiems vykdomo projekto metu, teiktas naujas Varėnos socialinių paslaugų centro paslaugas Varėnos rajono gyventojams – medžio drožybos, keramikos užsiėmimus ir tapybos ant vandens (EBRU) veiklas. Tautodailininkas Algirdas Juškevičius ne tik parodė, kaip pasigaminti „čigonų gėles“, bet ir pademonstravo savo rankų darbo žaislus, kuriuos galėjo išbandyti ir pažaisti kiekvienas studijų vizito dalyvis. Keramikos mokytojas Vidas Savilionis parodė ir leido patiems išbandyti žiedimo staklių galimybes. 
Taip pat studijų vizite viena iš mamų pristatė savo vadovaujamos bendrijos „Vilties“ Varėnos skyriaus veiklą, kurio pagrindinė misija yra teikti paslaugas ir pagalbą intelekto sutrikimų turintiems asmenims. Žiūrint į tokias stiprias mamas ir jų vaikus, kurie į pasaulį žvelgia kitaip, supranti, koks yra žmogus stiprus ir kad neįgalų vaiką auginančioms šeimoms sienų nėra. Todėl mamos atsisveikinant viena kitai sakė iki greito pasimatymo Elke, kuriame vyks paskutinis, baigiamasis šio projekto renginys. 
Nuo 2017 metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus, Varėnos rajono ir Luko (Elko) miestų (Lenkijos Respublika) bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas - įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukurti „Socialinio darbuotojo užrašinę“, paskatinti žmonių su negalia užimtumą. Trys projekto partneriai: Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras, jau dalyvavo bendruose mokymuose ir studijų vizituose socialiniams darbuotojams, gausių šeimų festivaliuose Elko ir Alytaus miestuose. Bendros projekto metu numatytos veiklos buvo nukreiptos ir infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, Elko mieste, įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė projekto grupė - gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudarė 63020,1 eurų.


  

  

  

  
 

2018-03-19

Pasienio pasaulis Dievo vaikų akimis Elko mieste, Lenkijoje


Pavasario belaukiant kovo 7-8 dienomis Varėnos socialinių paslaugų centro lankytojai su mamomis ir darbuotojais buvo išvykę į Lenkiją,  Elko miestą. Elke visi buvo sutikti  su šypsenomis ir gardžiomis vaišėmis. Mūsų lankytojų apsilankymas suplanuotas iki smulkmenų. Veikloms jie buvo išskirti į dvi  grupes. Mamos su socialine darbuotoja Lina Kvitkauskiene dalyvavo paskaitoje „Kas yra gera mama, tėvas“, o mūsų vaikai žaidė su Elko Centro lankytojais. Paskaitoje Elko neįgalių vaikų mamos dalijosi išgyvenimais, kaip visuomenė sunkiai  priima neįgalų žmogų, kiek reikia už savo vaikus pakovoti, kad jie, kitokie, būtų priimti. 
Pasakoja neįgaliojo mama: „turėjom įvairių veiklų su vaikais: gaminom Velykinius atvirukus. Padirbėjom, o mūsų vaikams rūpėjo, kur mes gyvensim? Mus apgyvendino labai gražiame viešbutyje, Elko miesto centre. Pasivaikščiojus po miestą, vakare mūsų laukė vakarienė kavinėje. Visi kartu atšventėme mūsų Vainiaus gimtadienį. Sugrįžę į viešbutį, negalėjome užmigti, emocijų buvo kupinos širdys. Rytą papusryčiavę iškart išskubėjome i kiną. Pažiūrėję filmukus, grįžome i Elko socialinių paslaugų centrą, kur visi dirbome: kas verbas gamino, kas kiaušinius dažė, kas siuvo viščiukus. Visi dirbome ir vieni kitiems padėjome. Visi buvom draugiški, nereikėjo nei vertėjų. Taip greitai bėgo laikas, kad nepastebėjome, kaip mūsų viešnagė link pabaigos ėjo. Liko tik apibendrinti įspūdžius ir skaniai pavalgyti. O atsisveikinti buvo sunkoka. Visi lenkų darbuotojai prie kiekvieno iš mūsų priėjo ir apsikabino, tuo momentu mūsų neskyrė nei kalbos barjeras, buvo tik  nuoširdi draugystė. Atsisveikinę, sėdom į autobusą ir gana greitai pasiekėme Alytų ir Varėną. Aš, kaip neįgalaus vaiko mama, labai džiaugiuosi, kad vyksta tokie projektai, kurie suartina tėvus iš įvairių šalių, auginančius vaikus su negalia“.

 

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus, Varėnos rajono ir Luko (Elko) miestų (Lenkijos Respublika) bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas - įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukurti „Socialinio darbuotojo užrašinę“, paskatinti žmonių su negalia užimtumą. Trys projekto partneriai: Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras, jau dalyvavo bendruose mokymuose ir studijų vizituose socialiniams darbuotojams, gausių šeimų festivaliuose Elko ir Alytaus miestuose. Bendros projekto metu numatytos veiklos buvo nukreiptos ir infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, Elko mieste, įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė projekto grupė - gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 63020,10 eurų.
Komentarai:

 

VardasNaujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras