Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 13:09
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

GLOBOS CENTRO NAUJIENOS

AKTUALI INFORMACIJA KETINANTIEMS GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKUS, NETEKUSIUS TĖVŲ GLOBOS


Varėnos rajono tarybos 2020-06-19 sprendimu Nr. T-IX-340 „Dėl pagalbos pinigų vaiko globėjui (rūpintojui) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  
Globėjui (rūpintojui) už vaiko (-ų) globą ar rūpybą yra mokami pagalbos pinigai.  Jų dydis globos ar rūpybos laikotarpiu yra 300 Eur per mėnesį.


Pagalbos pinigai, kurių paskirtis vaiko globėjui (rūpintojui) susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ir socialinei priežiūrai, skiriami ir mokami:

1. globėjui (rūpintojui), nesusietam artimais giminystės ryšiais su globojamu vaiku, kurio laikinoji globa (rūpyba) nustatyta arba laikinuoju globėju (rūpintoju) paskirtas Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu;

2. nuolatiniam globėjui (rūpintojui), nesusietam artimais giminystės ryšiais su globojamu vaiku, globojančiam be tėvų globos likusį vaiką iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo gyvenusį Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.

Teisę kreiptis dėl pagalbos pinigų skyrimo įgyja globėjas (rūpintojas), atitinkantis 4 punkto reikalavimus ir kuris vaiko globėju (rūpintoju) paskirtas po 2017 m. kovo 1 d.

    

Pagalbos pinigai neskiriami globėjui (rūpintojui) už globojamą (rūpinamą) vaiką:

1. jeigu globėją (rūpintoją) ir vaiką sieja artimi giminystės ryšiai;

2. jeigu globėju (rūpintoju) skirtas buvusio ankstesnio globėjo (rūpintojo) kartu gyvenantis sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo globėjas (rūpintojas) bendrai gyvena neįregistravęs santuokos;

3. jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

4. jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) vaikų socializacijos centre, kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

5. jeigu pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui) yra paskirti ir mokami kitoje savivaldybėje.Daugiau informacijos:
https://varena.lt/pagalbos-pinigai-fiziniam-asmeniui-globejui-rupintojui-uz-vaiko-globa/


Globos centras kviečia vaikų globėjus ir įtėvius dalyvauti savitarpio paramos grupės susitikimuose.

Susitikimų metu bus aptariamos situacijos, kylantys klausimai, dalinamasi patirtimis, teikiama tarpusavio emocinė pagalba.

Pirmasis susitikimas - rugsėjo 24 d. 18:00 val. M. K. Čiurlionio g. 61A, Socialinių paslaugų centre, Varėnoje.

Kitos datos bus derinamos su grupės dalyviais.
Daugiau informacijos tel. 8 667 48665, 8 667 48778Varėnos globos centras birželio 29 d. – liepos 5 d. kvietė kartu paminėti globos savaitę ir dalyvauti globos šeimoje viešinimo savaitės renginiuose „JIE ATEINA NE TIK UŽAUGTI, BET IR MUS UŽAUGINTI"!

 

Birželio 29 d. 11:00 val. Varėnos miesto prekybos centro „IKI" kiemo erdvėje, prie fontano, vyko akcija – „JIE ATEINA NE TIK UŽAUGTI, BET IR MUS UŽAUGINTI“!  Vyko pokalbiai ir diskusijos apie globą ir įvaikinimą, buvo galima sužinoti apie globos centro vykdomas veiklas. Mažieji renginio dalyviai spalvino, pūtė muilo burbulus, vaišinosi rėmėjo UAB „Varėnos pienelis"  dovanomis.
Akcijos akimirkos https://www.facebook.com/gimk.varena/posts/757506398320525


Birželio 30 d. vyko Globos centro veiklos pristatymas Varėnos rajono savivaldybės Matuizų (10:00 val.) ir Marcinkonių (13:00) seniūnijose.
Pristatymo akimirkos
 https://www.facebook.com/gimk.varena/posts/758320824905749


Liepos 1 d. 13:00 val. visi buvo kviečiami į Atvirų durų dieną Varėnos socialinių paslaugų centre M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna. Vyko filmo peržiūra „LIZA NAMO", susitikimas su buvusiais globotiniais, esamais globėjais ir visais kitais kas domisi globa ir įvaikinimu. Grupės „PERLAS“ atlikėjas sveikino globėjus, padėkojo visiems dirbantiems šioje srityje bei skyrė muzikinį sveikinimą.
Atvirų durų dienos minėjimas https://www.facebook.com/gimk.varena/posts/759039261500572


Muzikinis kvietimas globoti:
https://www.facebook.com/100009122408606/videos/2570805189900203

 

Liepos 3 d. 13:00 val. Varėnos socialinių paslaugų centro parke vyko renginys Globėjų dienai paminėti:
https://www.facebook.com/gimk.varena/posts/760462161358282Globos viešinimo savaitę vainikavo liepos 5 d. 11 val. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už globėjus ir jų šeimas:
https://www.facebook.com/gimk.varena/posts/762283361176162
ŠVENTINIS RENGINYS GLOBĖJAMS

Varėnos socialinių paslaugų centre gruodžio 19 d. vyko antrasis Kalėdinis renginys, skirtas globėjams, kurio tikslas – padėkoti jiems už kilnų ir prasmingą darbą.

Renginio pradžioje Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius visus pasveikino su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis, padėkojo globėjams už skleidžiamą gerumą ir šilumą bei palinkėjo visiems gražių švenčių, o vaikučiams – dosnaus Kalėdų senelio.
Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė kartu su Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos etno klasės mokiniais vedė edukacinę programą „Senosios Kalėdų laukimo tradicijos, dainos ir žaidimai“. Išgirdome pasakojimą apie elnią devyniaragį, kuris yra senovės lietuvių mitologinė būtybė, savo raguose nešanti dangaus kūnus (dažniausiai Mėnulį, tačiau taip pat ir Saulę). Nuo priešpilnio mėnulio iki pilnaties – 9 paros, todėl jis vadinamas devyniaragiu. Buvo pasakojama, kad baltas elnias išbėga per saulėgrįžą, o atbėga per Kalėdas. Žiemos saulėgrįžos šventė dar vadinta Elnio devyniaragio švente. Kai kuriose dainose elnias ir kaip Saulės simbolis, atnešantis ant ragų saulę. Edukacijos metu visi kartu dainavo, šoko ir žaidė, taip pat susipažino su muzikos instrumentais, kuriais grojo mūsų senoliai ilgais žiemos vakarais.
Po nuostabios edukacinės programos, globėjai ir vaikučiai buvo pakviesti pasišnekučiuoti prie arbatos ar kavos puodelio ir patiems pasigaminti žvakelę iš bičių korio.

Sveikiname visus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir linkime, kad kiekviena diena neštų gėrį, šilumą, sveikatą ir stebuklą!


MOKYMAI BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS/ĮTĖVIAMS

Varėnos globos centras skatina vaikų globą ir dėkoja kiekvienam pasiryžusiam globoti tėvų globos netekusį vaiką ir kviečia visus Varėnos krašto žmones pagalvoti apie vaikų globą ar įvaikinimą ir dalyvauti globėjų ir įtėvių programoje GIMK.
JAU 2019 M. SPALIO 14 D. ORGANIZUOJAMI MOKYMAI PAGAL GIMK PROGRAMĄ.
Kviečiame prisijungti prie kilnaus tikslo, padėti vaikams, likusiems be tėvų globos, pažinti gyvenimą šeimoje.
Laukiame Jūsų adresu: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna – I aukštas 3 kabinetas arba skambinkite telefonais 8 667 48665, 8 667 48778

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS PRISTATYMAS ŠEIMŲ ŠVENTĖS METU

Gegužės 15 d. Varėnoje šurmuliavo nuotaikinga Šeimų šventė 2019. Tai jau ketvirtoji Varėnos socialinių paslaugų centro organizuojama šventė, kuri šiais metais persikėlė iš Varėnos socialinių paslaugų centro kiemelio į atsinaujinusias Varėnos miesto centro erdves.

Šventės metu, tarp kitų įvairias veiklas ir užsiėmimus siūlančių vietų, Varėnos socialinių paslaugų centro globos centras pristatė savo veiklą bei Globėjų (rūpintojų) mokymo ir konsultavimo programą (GIMK). Buvo viešinamas stendas „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ bei Varėnos globos centro stendas, kviečiantis Varėnos krašto gyventojus tapti socialiniais globėjais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. Buvo dalijamos vaiko konstitucijos, magnetukai, balionai, skrajutės su kontaktine informacija. Veiklos pristatymo metu Globos centro darbuotojams talkino savanoriai.


  
AKTUALI INFORMACIJA KETINANTIEMS GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKUS, NETEKUSIUS TĖVŲ GLOBOS

Varėnos rajono tarybos 2017-02-28 sprendimu Nr. T-VIII-609 „Dėl pagalbos pinigų fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Globėjui (rūpintojui) už vaiko (-ų) globą ar rūpybą yra mokami pagalbos pinigai.  Jų dydis globos ar rūpybos laikotarpiu yra 300 Eur per mėnesį.

           Pagalbos pinigai neskiriami ir nemokami globėjui:
            –   kurio globojamam vaikui ankstesniu globėju buvo skirtas dabartinio globėjo kartu gyvenantis sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, ir ankstesnis globėjas savo noru atsisakė būti šio vaiko globėju;
            –   kuriam paskirta vaiko globa, bet anksčiau jis buvo skirtas vaiko globėju ir savo noru atsisakė globoti vaiką;
            –  kuris globoja savo nepilnamečio vaiko vaiką iki vaiko tėvui sukaks pilnametystė;
            –  jeigu globojamas vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę;
            –  kurio globotinis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) vaikų socializacijos centre;
            –  jeigu vaiko globa nustatyta tėvu prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;
            –  globėjui, globojančiam vaiką, susietą su juo giminystės ryšiais.


Daugiau informacijos:
http://varena.lt/pagalbos-pinigai-fiziniam-asmeniui-globejui-rupintojui-uz-vaiko-globa/?fbclid=IwAR2D_OCaY3WENDaPpT97teOJnkwWUIafBwxf6nveReTkZbCkCyJdkcqKCaE

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras