Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 07:01
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
Globėjų (rūpintojų), įtėvių, globėjų giminaičių dėmesiui

Varėnos socialinių paslaugų centras vykdo Globos centro funkcijas.  Šiuo metu Globos centre dirba globos koordinatorius, GIMK (globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo) specialistai, socialinis globėjas.

Globos centre konsultuojami būsimieji globėjai (rūpintojai), priimami prašymai iš asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais), vykdomi globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai  ir pagalbos jiems teikimas.
http://www.varenosspc.lt/prasymu_priemimo_ir_nagrinejimo_tvarkos_aprasas

Dirbant komandoje su kitais Varėnos socialinių paslaugų centro specialistais (psichologu, atvejo vadybininku, socialiniu darbuotoju) bei kitų socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigų specialistais, organizuojama ir teikiama pagalba esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, globėjams giminaičiams. Esant laikinajai globai (rūpybai) siekiama sudaryti sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derinti teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai. Detalesnė informacija Globos centro veiklos apraše: http://www.varenosspc.lt/files/Var%C4%97nos%20globos%20centro%20tvarkos%20apra%C5%A1as.pdf

Globos centre priimami prašymai dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, išvykimo į užsienio valstybę atveju. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu kreipiasi į Globos centrą. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu baigiama.

Plačiau http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa/globa-tevu-prasymu.html
Parsisiųsti prašymą dėl vaiko laikinosios globos tėvų prašymu
Parsisiųsti prašymą dėl vaiko laikinosios globos užbaigimo

Visus būsimus ir esamus globėjus (rūpintojus), įtėvius, artimuosius giminaičius, laikinai globojančius vaikus, kviečiame kreiptis į Globos centro darbuotojus visais aktualiais klausimais. Jums bus suteikta reikalinga informacija, konsultacijos. Reikalui esant bus tarpininkaujama dėl kitų reikalingų specialistų konsultacijų bei pagalbos.


GIMK specialistės: Lina Kvitkauskienė - tel.: 8 679 21690. Agnė Steiblienė - 8 608 04363

Globos koordinatorė Ramunė Pilelienė - tel.: 8 616 36231, el. p.: ramune.pil@gmail.com

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras