Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 12:25
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
Įgyvendintas projektas „Kelias į sveikatą“

Projektas „Kelias į sveikatą“ finansuojamas Varėnos rajono savivaldybės, sėkmingai vykdomas jau 10 - tus metus iš eilės, kurio pagrindinis tikslas - išplėsti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems (socialinę atskirtį patiriantiems) Centro lankytojams, įtraukiant juos į įvairias projekte numatytas veiklas, taip ugdant jų socialinius, darbinius įgūdžius, gerinant asmenų psichinę, emocinę sveikatą. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, užtikrinti galimybę dirbti ir dalyvauti užsiėmimuose iš namų.

Asmenų su negalia užimtumas, yra vienas iš pagrindinių neįgaliųjų integracijos į visuomenę rodiklis. Tinkamo neįgaliųjų užimtumo problemų sprendimo būdas – nuolatinė, aktyvi, integrali veikla, į kurią turi būti įtraukta kuo daugiau įvairių užsiėmimų.

Įgyvendintos projektinės veiklos, prisidėjo prie psichinės sveikatos stiprinimo Centro lankytojams. Psichinė sveikata, dažnai dar vadinama „emocine sveikata“, ne ką mažiau svarbi nei fizinė.

Projekte numatytų veiklų organizavimas - pagerino paslaugų teikimą negalią turintiems Centro lankytojams, kuriems pastaruoju metu ir taip kenkia ribojimas socialinės distancijos, susiklosčiusi esama situacija pasaulyje, tiek karinė, tiek pandeminė. Projekte numatytų priemonių įsigijimas, užtikrino galimybę, negalią turintiems Centro lankytojams. Mažėjo rizika patirti  psichoemocinį poveikį,  stiprėjo psichinė, emocinė sveikata.

Projekto vykdymo laikotarpiu, didelis dėmesys buvo skiriamas neįgaliųjų asmenų fizinės ir dvasinės ramybės sintezei – pažintinių išvykų/ekskursijų organizavimui. Į numatytas organizuojamas išvykas buvo  įtraukti ir jaunuolių tėvai, taip stiprinant tarpusavio ryšį. Projekto vykdymo laikotarpiu,  buvo organizuojamos 3 kolektyvinės pažintinės išvykos/ekskursijos - pažintiniais tikslais. Išvykų/ekskursijų metu, buvo lankomąsi žymiose ar kuo nors ypatingose vietose. Ekskursijas vedė - tam pasiruošęs asmuo - ekskursijų vadovas/gidas, kuris papasakojo apie svarbius ar įdomius faktus, susijusius su ekskursijoje matomais objektais, atsakė į klausimus, tad su gido pagalba planuojama projekto dalyviai aplankė dėmesio vertus objektus/vietas. Kaip ir buvo numatyta projekte, pažintines išvykas/ekskursijas nusimatėme projekto vykdymo laikotarpio eigoje. Maršrutais:

1. Varėna- Molėtai – Varėna.

Kaip ir numatyta projekte, šių metų spalio 12 d., projekto dalyviams ir jų tėvams, buvo organizuojama pažintinė edukacinė išvyka/ekskursija į Mokėtus - Molėtų Astronomijos observatoriją.  Ekskursijos vadovui padedant, dalyviai iš arčiau pajuto Etnokosmologijos muziejaus unikalumą, ryšių su Kosminiu pasauliu įvairovę. Po ekskursijos, dalyviai  pasivaikščiojo po muziejaus lauko ekspoziciją, aplankė kalendorinį akmenų ratą.

2. Varėna – Kaunas – Varėna.

Šių metų, lapkričio 4 d., projekto dalyviams ir jų tėvams, buvo organizuojama pažintinė išvyka/ekskursija į Kauną - Kauno Pažaislio vienuolyną, IX Kauno fortą.

3. Varėna – Kaunas – Varėna.

Šių metų, lapkričio 23 d., projekto dalyviams ir jų tėvams, buvo organizuojama pažintinė edukacinė išvyka/ekskursija į Kauną,  - Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų.

Apžvalginės ekskursijos metu, vedami gido, ekskursijos dalyviai buvo supažindinami su muziejaus ekspozicija, kuri išdėstyta 4 - iuose muziejaus aukštuose, 7 - iose salėse, užimančiose 2456 kv. m. plotą. Ekspozicija sistematinė – nuo bestuburių iki žinduolių.

 Keliaudami, dalyviai  praplėtė akiratį, patyrė naujos, dar nepažintos patirties, o grįžę, tą patirtį panaudojo kasdienybėje – galėdami kurti, duoti, auginti, atrasti ir įžvelgti. Numatytos pažintinės išvykos tėvams, ne tik leido atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, bet ir užgrūdino, leido pamatyti, pažinti ir prisiliesti prie istorijos, kitokios dar nematytos, nepažintos aplinkos, viskuo - kvapais, vaizdais, patirtimi ir išgyvenimais.

Taip pat, ne ką mažiau dėmesio bus rodoma edukacinių užsiėmimų vykdymui. Projekto vykdymo laikotarpiu, kaip ir numatyta projekte, buvo organizuojamos šešios edukacinės programos:

 1. Taikant, „Marabu techniką“ edukacinė programa.
 2. Maišelių siuvimo edukacinė programa.
 3. „EBRU“ – piešimo ant vandens edukacinė programa.
 4. Sojų vaško žvakių gamybos edukacinė programa.
 5. Moliūgų skptavimo edukacinė programa
 6. Bičių vaško žvakių sukimo edukacinė programa.

Numatytos, organizuojamos edukacinės programos - užtikrino, specialiųjų  poreikių turinčių asmenų įtraukimą į numatytas veiklas, skatino aktyvų dalyvavimą, padėjo pritaikyti ir pagilinti ar praplėsti dalyvių jau turimas žinias, sužinoti naują informaciją, padėjo ugdyti pažinimo, kūrybiškumo ir kt. kompetencijas. Kūrybiškos patirtys, sukūrė dalyviams teigiamas emocijas, taip stiprėjo pasitikėjimo savimi jausmas. Edukacinės programos vyko saugioje ir tam pritaikytoje Varėnos socialinių paslaugų Centro erdvėje. Edukacinius užsiėmimus nusimatėme projekto vykdymo laikotarpio eigoje.

Siekiant, kokybiško asmenų su negalia psichinės sveikatos gerinimo, labai svarbu plėsti teikiamas  paslaugas. Psichinės sveikatos gerinimo priemonių yra labai daug ir įvairių, sparčiai diegiamos naujos formos, metodai, viena jų – Muzikos aromaterapija – tikslingas, sistemingai organizuotas muzikos - kvapų poveikio, muzikinių išgyvenimų procesas, kuris padėjo projekto dalyviams, palaikyti ar atgauti fizinę ir dvasinę sveikatą, bei gerą savijautą. Projekto vykdymo laikotarpiu, 1 k. į savaitę po 1 ak. val., vyko - muzikos aromaterapijos užsiėmimai. Vykdomų muzikinių aromaterapinių užsiėmimų metu, projekto dalyviai lavino muzikinius gebėjimus, turėjo galimybę patirti,  šios nepakartojamos procedūros malonumus ir pasiekti gydomąjį sveikatinimo efektą. Muzikavimas grupėje, leido patirti bendradarbiavimo, draugystės ir sėkmės džiaugsmą, padėjo atsiverti, skatino saviraišką. Šiems veiksniams pasiekti, Muzikos aromaterapijoje labai svarbu yra ,,įrankiai”. Skirtų lėšų pagalba,  įsigijus priemones, reikalingas muzikos aromaterapijai vykdyti, užsiėmimai buvo sėkmingai vykdomi projekto vykdyo laikotarpiu ir po jo.

Filmų žiūrėjimas laikomas viena iš meno terapijos šakų, o jos pritaikymas – labai platus: Filmų terapija buvo taikoma įvairiais tikslais – dalyvių - savęs pažinimo, savianalizės, atsipalaidavimo, geresnio jausmų suvokimo, vertybių analizės, tarpusavio santykių, socialinių problemų analizės. Tai veiksminga, papildoma psichoterapinė priemonė grupinėje terapijoje. Projekto vykdymo laikotarpiu, projekto dalyviai, turėjo galimybę apsilankyti dviejuose, Varėnos kultūros centre atvyksiančiuose Lietuvos teatrų spektakliuose:

 1. 2022 m. spalio 21 d., Alytaus miesto teatro spektaklyje „Viešbutis renesansas“ .
 2. 2022 m. spalio 24 d., Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje „Kreicerio sonata“.

Keturis kartus per projekto vykdymo laikotarpį, turėjo galimybę pasižiūrėti Varėnos kino parodų salėje, pagal to meto kino filmų repertuarą, rodomus naujausius kino filmus.

 1. 2022 m. spalio 21 d. „Tigro kelionė Himalajuose“.
 2. 2022 m. spalio 28 d. „Fėja išdykėlė“.
 3. 2022m. lapkričio 18 d. „Lilas Lilas krokodilas“.
 4. 2022 m. gruodžio 02 d.  „Keistas pasaulis“.

Kultūrinės veiklos plėtojimu, buvo siekiama  išvengti visuomenės grupių atskyrimo nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose.

Pastebint, kad negalią turinčių asmenų, smulkioji/stambioji motorikos yra neišlavėjusios, kai kurie atliekami judesiai yra nekoordinuoti, trūksta judėjimo greičio, sunku atlikti judesius abiem rankomis vienu metu, projekto vykdymo laikotarpiui, įsigytų lavinamųjų priemonių, reikalingų smulkiosios/stambiosios motorikos lavinimui pagalba, daug dėmesio buvo skiriama kasdienam smulkiosios/stambiosios motorikos lavinimui. Lavinant smulkiąją/stambiąją motorikas, buvo siekiama lavinti negalią turinčių asmenų rankų, pirštų ir riešo judesius, aktyvinti mąstymą, atmintį, dėmesio koncentraciją, ugdyti kūrybiškumą. Per kryptingą lavinamąją veiklą, taip pat buvo tobulinami jaunuolių kalbos įgūdžiai, nes tarp smulkiosios motorikos judesių ir sklandaus kalbėjimo yra tiesioginis ryšys.

Viena iš aktualiausių socialinių grupių yra neįgalūs žmonės. Ši grupė skiriasi nuo kitų socialinės atskirties žmonių ne tik lėšų trūkumu, bet ir galimybių apribojimu. Tai grupė žmonių, paprastai turinčių menką išsilavinimą ir neturinčių arba praradusių profesinę klasifikaciją. Juos būtina skatinti ir remti įvairiomis užimtumo programomis, kad palaikyti jų integraciją visuomenėje. Projekte numatytos veiklos prisidėjo prie socialinę atskirtį patiriančių asmenų emocinės būklės gerinimo, šiuo, mums visiems sudėtingu laikotarpiu ir po jo.

Projektas ypatingai reikšmingas tikslinei grupei, turinčiai įvairių specialiųjų poreikių, todėl kasdienių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, turi būti nuolatinis procesas.


 

 

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras