Sekmadienis, 2024 m. balandžio 21 d., 04:48
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS VĖL TEIKS INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGAS

Integrali pagalba bus teikiama įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau – projektas).

Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).

Projekto partneriai – viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą. Projekto partnerius konkrečioje savivaldybėje atrenka savivaldybės administracija, laikydamasi savo patvirtintos projekto partnerių atrankos tvarkos.

Varėnos socialinių paslaugų centras 2022 m lapkričio 4 d. teikė paraišką dalyvauti integralios teikimo partnerių atrankos konkurse ir 2022 m. lapkričio 14 d. buvo atrinktas teikti integralios pagalbos paslaugas.

2023 m. sausio mėnesį pasirašyta partnerystės sutartis su ESFA.  Projektas bus įgyvendinamas nuo 2023 m. gegužės 1 dienos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas - suteikti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, konsultacinę pagalbą artimiesiems, šeimos nariams, skatinti savanorių ir bendruomenės įsitraukimą į pagalbos neįgaliajam procesą.

Numatoma, kad integralios pagalbos paslaugas per mėnesį gaus 10 asmenų (1 vaikas, 2 suaugę ir 7 senyvo amžiaus asmenys). Per metus integralios pagalbos paslaugomis pasinaudos 15 asmenų. Per visą projekto vykdymo laikotarpį paslaugomis pasinaudos 30 asmenų.

Įgyvendinant projektą, bus teikiamos individualios konsultacijos 12 artimųjų ir šeimos narių. Numatomos temos – pragulų priežiūra, žaizdų perrišimas ir jų priežiūra, senatvine demencija sergančių asmenų priežiūra, bendravimas su sergančiuoju ir kt. temos, priklausomai nuo poreikio).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus konsultuojami paslaugas gaunančių asmenų artimieji. Konsultacijos – iki 5 val. konsultacijų vienam iš prižiūrinčių asmenų.

Planuojama, kad projekte dalyvaus 2 savanoriai,  3 bendruomenės nariai.

Bus teikiama psichologinė pagalba integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai.

Bus organizuojami neformalios pagalbos skatinimo renginiai (darbuotojams, teikiantiems integralią pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams).

Mobilios komandos darbuotojai ir savanoriai dalyvaus mokymuose „Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje“ (8 val.) bei seminaruose „Pragulų profilaktika ir pacientų pozicionavimas“ (4 val.); „Vaikų slaugymo ypatumai“ (8 val.); „Darbas su senatvine demencija sergančiais asmenimis“ (8 val.).

 

Surinkus pakankamą kiekį žmonių, kuriems reikalinga integrali pagalba, bus sudaryta viena mobili komanda, kuri paslaugas teiks 10 asmenų. Paslaugos bus teikiamos iki 4 valandų per dieną vienam asmeniui. Planuojama, kad integrali pagalba bus pradėta teikti 2023 m. rugsėjo 1 d.

Integrali pagalba susideda iš dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų. Slaugos paslaugos – konsultavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais, medikamentų vartojimo priežiūra (asmens aprūpinimas medikamentais ir kitomis priemonėmis), organizmo sistemų veiklos matavimas, asmens higienos paslaugos, žaizdų ar pragulų priežiūra bei profilaktika, masažo paslaugos. Dienos socialinės globos paslaugos  – bendravimas, tarpininkavimas, maitinimo organizavimas, buities ir namų ruošos darbai, ūkio darbai, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.  Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras, todėl Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamos slaugos paslaugos bus derinamos su ambulatorinėmis paslaugomis ir nedubliuojamos.

Slaugos paslaugų dalis (iki 2 val.), kurią teiks slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir pagal poreikį masažuotojas, bus dengiama projekto lėšomis. Dienos socialinės globos dalis (iki 2 val.), kurią teiks individualios priežiūros darbuotojas yra iš dalies mokama.

Mokestis už dienos socialinės globos dalį priklauso nuo asmens gaunamų pajamų dydžio. Gaunamos pajamos yra dalinamos iš 1 VRP (valstybės remiamų pajamų dydžio) ir pagal gaunamų pajamų dydį nustatomas mokėjimo dydis. Nuo 2023 m. sausio 1 d. 1 VRP – 157 Eur

Pvz.: Asmuo gauna 500 Eur pensiją ir 382,20 Eur slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, jo gaunamos pajamos – 882,20 Eur, kurios padalinamos iš 157 Eur (1 VRP) ir gaunamas pajamų dydis - 5,6 VRP

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis vienam gyvenančiam asmeniui, kai asmens pajamos:

1. Iki 2 VRP dydžių – ne daugiau kaip 10 procentų asmens pajamų;

2. 2–3 VRP dydžiai – ne daugiau kaip 15 procentų asmens pajamų;

3. Daugiau kaip 3 VRP dydžiai – ne daugiau kaip 20 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai pajamos vienam šeimos nariui:

1. Iki 2 VRP dydžių – ne daugiau kaip 10 procentų asmens pajamų;

2. 2–3 VRP dydžiai – ne daugiau kaip 20 procentų asmens pajamų;

3.   3–4 VRP dydžiai – ne daugiau kaip 30 procentų asmens pajamų;

4.  4. 4–5 VRP dydžiai – ne daugiau kaip 40 procentų asmens pajamų

5. Daugiau kaip 5 VRP dydžiai – ne daugiau kaip 50 procentų asmens pajamų.

 

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei ir apskaičiuojamas:

M = AP x (nuo 10 iki 50) procentų: VDV x SVP, kur:

M – mokėjimo už dienos socialinę globą dydis, AP – asmens pajamos per mėnesį, VDV – vidutinis metinis mėnesio darbo valandų skaičius (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu), SPV – suteiktų paslaugų valandų skaičius.

Pvz.:   46,54 Eur = 882,20 Eur x 20 procentų (vienas gyvenantis asmuo) : 166,8 x 44 val.

Pvz.:   116,36 Eur = 882,20 Eur x 50 procentų (šeimoje gyvenantis asmuo) : 166,8 x 44 val.

Pavyzdyje pateiktas atvejis, kai vienas gyvenantis žmogus gauna 882,20 Eur pajamas ir naudojasi dienos socialinės globos paslaugomis 2 val. per dieną, už jas turėtų mokėti 46,54 Eur. Gaudamas tokias pačias asmenines pajamas (skaičiuojamas šeimos pajamų vidurkis vienam asmeniui), tačiau gyvendamas su sutuoktiniu, žmogus turėtų mokėti 116,36 Eur

Kiekvienas atvejis yra individualus ir mokestis paskaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į asmens gaunamas pajamas ir paslaugos trukmę.

Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai vertina socialinių paslaugų poreikį bei priima prašymus socialinėms paslaugoms teikti. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisija svarsto savivaldybės gyventojų prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paskirtas paslaugas.

Varėnos socialinių paslaugų centras gavęs sprendimą teikti integralios pagalbos paslaugą, sudarys socialinių paslaugų sutartį ir paskirs reikiamus specialistus. Norėdami pasikonsultuoti dėl savo artimojo ar kito asmens socialinių paslaugų poreikio galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių. Dėl detalesnės informacijos apie integralios pagalbos paslaugų namuose sudėtį, trukmę, mokėjimą už šių paslaugų teikimą, galite skambinti arba rašyti Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Ramunei Pilelienei, tel. 8 616 36231, ramune.pileliene@varenosspc.lt.

 

 

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras