Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 07:22
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
INTEGRALIOS PAGALBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMAS

2017 m. vasario mėnesį Varėnos socialinių paslaugų centro specialistai pradės teikti integralios pagalbos paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams. Bus sudarytos 3 mobilios komandos, kuriose dirbs slaugytojas, turintis slaugytojo išsilavinimą ir galiojančią slaugos praktikos licenciją, slaugytojo padėjėjas, turintis slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, ergoterapeutas, masažistas, turintis licenciją šioms paslaugoms teikti, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas.
Komandos teiks paslaugas Varėnos, Matuizų, Vydenių, Kaniavos, Merkinės ir Marcinkonių seniūnijų gyventojams. Viena komanda integralios pagalbos paslaugas teiks maždaug dešimčiai asmenų.


INTEGRALIOS PAGALBOS SUDĖTIS
 

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

 • dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu; 
 • slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis siekiama sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Slaugos asmens namuose paslaugomis siekiama pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, skatinant jo savirūpą.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas yra derinamas su slaugos asmens namuose paslaugomis.
 

INTEGRALIOS PAGALBOS GAVĖJAI 
 

Integralios pagalbos gavėjai yra:

 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas dalinio arba visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikis ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybė.
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas dalinio arba visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikis ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybėje.
 • Kiti asmenys, kuriems Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgalioto asmens sprendimu skirta integralios pagalbos paslauga.

 

 INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TRUKMĖ

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinės globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas.

 • Dienos socialinė globa teikiama nuo 2 iki 4 valandų per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato Centro socialinis darbuotojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu ir suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).
 • Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu). Slaugos paslaugos gali būti teikiamos iki 2 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.
 • Ergoterapijos paslaugų skaičių nustato ergoterapeutas, vadovaudamasis sveikatos priežiūros įstaigos užpildytu medicinos dokumento išrašu (F027/a).

 • Masažo paslaugų skaičių nustato masažuotojas, vadovaudamasis sveikatos priežiūros įstaigos užpildytu medicinos dokumento išrašu (F027/a).

Siekiant išvengti slaugos namuose paslaugų dubliavimo, skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos į slaugos namuose paslaugų sąrašą nėra įtrauktos, nes jos finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir jas atlieka Asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigų slaugos specialistai.

 

 

INTEGRALIOS PAGALBOS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

Asmens integralios pagalbos poreikį nustato Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai, kurie, nustatę socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistui, atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą.

 

Dėl integralios pagalbos paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia:

 

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;                    
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

 

 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

 

 •  neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

 

 • pažymos apie nustatytą specialųjį priežiūros (pagalbos) poreikį (SPP-2) arba specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;

 

 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų darbuotojai duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;


 • sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašą (F027/a).


 

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras