Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 06:01
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
PRADEDAMAS VYKDYTI INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTROS VARĖNOS RAJONE PROJEKTAS

Nuo 2017 m. vasario 7 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pradeda teikti integralios pagalbos paslaugas neįgaliems ir/ar senyvo amžiaus Varėnos rajono gyventojams. Šių paslaugų pagrindinis tikslas – suteikti reikiamą socialinę ir medicininę pagalbą asmeniui, kad jis kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose.

Dėl šių paslaugų asmenys gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją arba Varėnos socialinių paslaugų centrą (M. K. Čiurlionio 61A, Varėna, tel. (8 310) 51080 arba mob. 860940188 – Dovilė Barčiukienė), jei jiems ar jų artimiesiems, kuriems reikalinga pagalba yra nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Dėl šių paslaugų kreiptis ypatingai skatiname kaimiškų vietovių gyventojus, kurie dažnai lieka atskirtyje. Paslaugas teiks 3 mobilios komandos, kurios yra aprūpintos automobiliais ir reikalinga medicinine įranga. Mobilias komandas sudarys kvalifikuoti specialistai, turintys reikiamas licencijas medicininėms paslaugoms teikti. Vieną mobilią komandą sudarys – slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas ir ergoterapeutas/masažistas. Taigi tiek maisto nupirkimas, jo pagaminimas, krosnies pakūrenimas, namų sutvarkymas ir kiti buities darbai, tiek medicininės paslaugos – kraujospūdžio, pulso sekimas, drenų, pragulų, žaizdų priežiūra, tyrimų paėmimas, masažo, mankštos paslaugos ir kt. bus atliekamos kliento namuose. Be to, artimiesiems bus teikiamos konsultavimo paslaugos, kaip reikia slaugyti artimąjį, kokie jo poreikiai, jausmai ir pan. Be to, šiuo projektu yra siekiama, kad artimieji, slaugantys savo artimuosius, kuo ilgiau galėtų dirbti. Paslauga teikiama iki 4,5 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Integralios pagalbos paslaugos bus teikiamos Varėnos, Matuizų, Merkinės, Marcinkonių, Vydenių ir Kaniavos seniūnijose.


Dokumentai, reikalingi integralios pagalbos paslaugoms namuose gauti
:
 

  • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;               
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
  • pažymos apie nustatytą specialųjį priežiūros (pagalbos) poreikį (SPP-2) arba specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;
  • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų darbuotojai duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
  • sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašą (F027/a).


Mokėjimas už integralią pagalbą namuose:

Mokėjimas už socialinę globą namuose per mėnesį skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Mokėjimas už slaugos namuose paslaugas nenustatomas. Jos yra apmokamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto įgyvendinimo laikotarpiu.


Integrali pagalba namuose teikiama:

  • aptarus su asmeniu ar jo artimuoju socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų sudėtį ir trukmę;
  • pasirašius Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo sutartį;
  • priėmus sprendimą dėl integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo ir trukmės.

Labai kviečiame prie šios pagalbos prisijungti bendruomenės narius ir savanorius, kurie galės kartu su darbuotojais dalyvauti mokymuose, renginiuose ir kt.

 

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras