Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 14:22
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
Kvietimas prisijungti prie kilnaus tikslo – padėti vaikams, likusiems be tėvų globos, pažinti gyvenimą šeimoje.

Mieli kraštiečiai, 

PRIMENAME IR MALONIAI KVIEČIAME prisijungti prie kilnaus tikslo – padėti vaikams, likusiems be tėvų globos, pažinti gyvenimą šeimoje.

Varėnos Socialinių paslaugų centras skatina vaikų globą ir dėkoja kiekvienam pasiryžusiam globoti tėvų globos netekusį vaiką ir KVIEČIA VISUS VARĖNOS KRAŠTO GYVENTOJUS pagalvoti apie vaikų globą ar įvaikinimą ir dalyvauti globėjų ir įtėvių programoje  GIMK, kuri Varėnoje organizuojama JAU, Spalio mėnesį.

Vaiko globėju gali tapti fizinis asmuo. Tai vaiko globos (rūpybos) šeimoje forma. Teisės aktuose yra apibrėžta, kas gali tapti vaiko globėju (rūpintoju) ir kokie asmenys negali tapti globėjais. Šie reikalavimai yra labai svarbūs jau per pirminį vertinimą ar pareiškėjų apsisprendimo etapą. Todėl siūlytina ypač įdėmiai susipažinti su šiais reikalavimais.

Atsižvelgiant į tai, kad šeimos aplinka sukuria natūraliai palankią aplinką vaikui auklėti, privatumui išlaikyti, suteikiant galimybę kurti abipusius santykius, ugdyti vaiko vertybes, susijusias su šeima, pilietiškumu ir pan., vaiko globos šeimoje forma laikoma prioritetine. Ši forma yra ypač skatinama.

Įvertinant tai, kad globos (rūpybos) nustatymu atsakomybė už vaiko gerovę deleguojama kitam asmeniui, yra keliami tokie reikalavimai globėjams:

Amžiaus. Globoti gali asmuo, sulaukęs 21 metų, ir iki 65 metų, išskyrus atvejus, kai nori globoti artimi giminaičiai (broliai/seserys) arba seneliai ir kai vaikui daugiau nei 10 metų.

Sveikatos. Asmuo neserga ligomis, ribojančiomis jo veiksnumą.

Teistumo. Būsimasis globėjas negali būti teistas už tyčinius nusikaltimus.

Pareigingumo I. Globėju negali būti asmuo, kuris buvo nušalintas nuo savo vaikų priežiūros.

Pareigingumo II. Globėju negali būti asmuo, kuris jau buvo nušalintas nuo globėjo pareigų.

Aktyvumo ir veiklumo.  Turi būti dirbantis ir turintis tinkamas gyvenimo sąlygas, kuriomis galėtų dalintis su globojamu vaiku.

Gebėjimo.  Turi būti baigę įvadinius globėjų ir įtėvių mokymus bei turintys palankias GIMK mokytojų vertinimo išvadas.

Vaiko globėju neretai skiriami abu sutuoktiniai arba vienas iš jų. Vaikui atstovauja tik oficialiai paskirtas globėju asmuo ar pora. Vaikui globėjai atstovauja darželiuose, mokyklose, poliklinikose ar kitose gydymo įstaigose ir pan. Taigi globėjams suteikiama valdžia prilygsta vaiko biologinių tėvų valdžiai.

Už vaiko globos (rūpybos) nustatymo proceso organizavimą yra atsakingi savivaldybių pagal vaiko gyvenamąją vietą Vaiko teisių apsaugos skyriai. Todėl asmenys norintys tapti globėjais, pirmiausia bendrauja ir konsultuojasi su šių skyrių atsakingais darbuotojais.

Norint tapti globėju, pirmiausiai reikia pateikti Vaiko teisių apsaugos skyriui  dokumentus: prašymą globoti vaiką (nurodant konkretų vaiką, jei jis yra, arba pageidavimus: kokio amžiaus, kokios lyties, kokį vaikų skaičių norima globoti), nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir deklaruotų asmenų skaičių: pažymą apie pajamas, kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų sutikimą, kad asmuo gali tapti globėju (sutuoktinis (-ė), pareiškėjo vaikai, kartu gyvenantys giminaičiai).

Vaiko teisių specialistai gauna pažymą apie asmens teistumą. Po to Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai arba jų socialiniai partneriai, kurie vykdys mokymus, apsilankys pareiškėjų namuose ir įvertins buities sąlygas. Kai visi reikalingi dokumentai bus surinkti, skyriaus specialistai atliks pirminę atranką ir nusiųs asmenį į globėjų ir įtėvių mokymus.


Mielieji, mes Jūsų laukiam atvirom durim ir širdim...

Adresu: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna – II aukštas 17 kabinetas.

Mes, Dzūkai, irgi labai daug ką galim...ir galėsim... MES STIPRŪS, MES JAUTRŪS, MES GALIME PADĖTI! TIK VISI KARTU – MES JĖGA…Ir turime šansą sukurti stebuklą.  

 

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras