Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 13:55
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

PROJEKTINĖ VEIKLA


PROJEKTINĖ VEIKLA:

Siekiant skatinti socialinių paslaugų plėtrą bei didinti socialinę įtrauktį kaimo vietovėse, Varėnos rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Pagalbos namuose organizavimas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti mobilias pagalbos į namus paslaugas visų 8 rajono seniūnijų gyventojams. Per 5 projekto vykdymo mėnesius, paslaugos buvo suteiktos 33 kartus 17 rajono gyventojų. Projekto įgyvendinimo metu, per trijų metų laikotarpį planuojama paslaugas suteikti 60 rajono gyventojų.

Paslaugas gauna senyvo amžiaus ir (ar) neįgalūs rajono gyventojai, kuriems nustatytas šios paslaugos poreikis ir kurie gyvena didelėje socialinėje atskirtyje, atokiuose kaimuose, turi sveikatos problemų (asmenų gyvenamoji vieta nuo Varėnos miesto nutolusi nuo 5 iki 40 ir daugiau kilometrų).

Neįgaliojo transportavimui laiptais įsigytas vikšrinis laiptų kopiklis, asmens higienos paslaugų organizavimui – 2 mobilios vonios, neįgaliesiems pakelti iš lovos – 2 mobilūs keltuvai, sveikatinimo bei reabilitacijos paslaugoms užtikrinti įsigyti 2 rankų ir kojų treniruokliai.

Paslaugas pagal poreikį organizuoja Varėnos socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, teikia individualios priežiūros darbuotojai. 2023 m. pradėjus teikti integralios pagalbos paslaugas, prisidės kiti specialistai – slaugytojo padėjėjas, masažuotojas, psichologas.

Projekto įgyvendinimui panaudota suma – 84 753,0 Eur, iš jų 67 802,4 Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skiriamos lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, 16 950,6 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

 2022 m. įgyvendintas projektas "Senyvo amžiaus asmenų emocinės sveikatos stiprinimas"

2022 m. birželio 12 d. pradėtos vykdyti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projekto „Senyvo amžiaus asmenų emocinės sveikatos stiprinimas“ veiklos.  Įvertinus pagalbos į namus ir dienos socialinės globos gavėjų labai ribotą bendravimą su išore, bus vykdomi individualūs užsiėmimai žmogaus namuose. Individualių pokalbių metu bus siekiama įtraukti asmenį į jam artimą, patinkančią, o gal ir visai naują veiklą.  Individualius užsiėmimus asmens namuose vykdys socialiniai darbuotojai. Įsigytos priemonės reikalingos dailės terapijos veikloms. Plačiau

Tęsiamos Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projekto ,,Senyvo amžiaus asmenų emocinės sveikatos stiprinimas” veiklos. Vyksta individualūs užsiėmimai namuose – ,,Valanda su mandala”. Plačiau

Tęsiamos Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projekto „Senyvo amžiaus asmenų emocinės sveikatos stiprinimas“ veiklos.  2022 m. birželio 22 d. vyko užsiėmimai centre, kuriuos vedė socialinių mokslų daktaras, psichologas Arvydas Liepuonius. Pirmųjų projekto grupinių užsiėmimų metu buvo dalijamasi savo patirtimi, išgyvenimais, emocine savijauta. Psichologas Arvydas Liepuonius siekė atskleisti dalyvių gebėjimus atpažinti kylančias emocijas, jausmus, tinkamai juos įvardyti bei mokytis valdyti savo mintis, nuotaikas, siekiant geresnės savijautos. Plačiau

2022 m. spalio 28 dieną suplanuotas kitokio formato susitikimas. Nepabūgę drėgno rudeniško oro, grupelė projekto dalyvių su įstaigos darbuotojomis Ramune Pileliene, Inga Mikalauskiene ir Edita Giniūniene lankėsi Merkinės apylinkėse. Plačiau

Advento laikotarpis ypatingai jautrus vienišiems žmonėms. Artėjančios šventės dar labiau didina vienišumo jausmą. Šiuo ypatingu laikotarpiu vyko baigiamasis Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projekto „Senyvo amžiaus asmenų emocinės sveikatos stiprinimas“ renginys. Plačiau


2022 m. įgyvendintas projektas „Sveika šeima“.

Projektas „Sveika šeima“ finansuojamas Varėnos rajono savivaldybės, sėkmingai vykdomas jau penkerius metus iš eilės.

 

Projekto pagrindinis tikslas - Išplėsti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems (socialinę atskirtį patiriantiems) Centro lankytojams, įtraukiant juos į įvairias projekte numatytas veiklas, taip ugdant jų socialinius, darbinius įgūdžius, gerinant asmenų psichinę, emocinę sveikatą. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, užtikrinti galimybę dirbti ir dalyvauti užsiėmimuose iš namų.

 

Įgyvendinant, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektą „Sveika Šeima“, kaip ir numatyta projekte, projekto vykdymo laikotarpiu, ukrainiečių ir Varėnos globėjų šeimoms, buvo organizuojamas Žygis – Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Maršrutu  - Varėna - "Merkinė - karalių miestas". Plačiau2022 m. įgyvendintas projektas „Kelias į sveikatą“

Projektas „Kelias į sveikatą“ finansuojamas Varėnos rajono savivaldybės, sėkmingai vykdomas jau 10 - tus metus iš eilės, kurio pagrindinis tikslas - išplėsti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems (socialinę atskirtį patiriantiems) Centro lankytojams, įtraukiant juos į įvairias projekte numatytas veiklas, taip ugdant jų socialinius, darbinius įgūdžius, gerinant asmenų psichinę, emocinę sveikatą. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, užtikrinti galimybę dirbti ir dalyvauti užsiėmimuose iš namų. Plačiau


2021 m. rugpjūčio 23 d. buvo pasirašyta iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0005 "Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams" sutartis. 
Varėnos socialinių paslaugų centro partneriai - Varėnos Šv.arkangelo Mykolo parapija ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos benrdijos Varėnos padalinys.


Apie projekto veiklą:

2021 m. spalio 25 d. Varėnos socialinių paslaugų centre vyko mokymai savanoriams, kurių tikslas - supažindinti savanorius su asmenų, turinčių proto ar psichikos negalią, patiriančiais socialinių sunkumų, poreikiais ir pažeidžiamumu, socialiniais ir psichologiniais bendravimo ypatumais. Plačiau

Viena iš numatytų veiklų – hipoterapija (žirgų terapija). 
Plačiau
Plačiau

Vyksta relaksacijos ir meditacijos užsiėmimai. 
Plačiau 
Plačiau


2022 m. projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos 5-ios pagrindinės veiklos – grupinės psichologo konsultacijos; muzikos terapijos užsiėmimai; relaksacijos ir meditacijos užsiėmimai; užsiėmimai, taikant hipoterapijos metodą; mokymų projekto savanoriams organizavimas. Visos numatytos veiklos  buvo įgyvendinamos, siekiant išplėsti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą Varėnos miesto neįgaliesiems ir kitiems asmenims, kuriems reikalinga psichosocialinė pagalba.
Plačiau

 


 

Varėnos socialinių paslaugų centro globos centras 2018 – 2021 metais pagal Jungtinės veiklos partnerystės sutartį vykdo Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405.

Projekto pareiškėjas - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai – Varėnos rajono  savivaldybės administracija ir Varėnos socialinių paslaugų centro Globos centras.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Jungtinės veiklos sutartis Nr. PROJ-JVS-36 pasirašyta 2018-10-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 90 059 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.  2020 m. planuojama panaudoti apie 30 tūks. Eur

 

Projektui „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“ pagal priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, skirta 28 222,90 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos neįgaliems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams (tarp jų – ir organizuojamos išvykos į kultūrinius renginius), buvo suteikta galimybė jiems pasinaudoti asmens higienos ir priežiūros paslaugomis, taip prisidedant prie asmens higienos įgūdžių ugdymo ir palaikymo.  Projektas vykdymo pabaiga 2020 vasario 19 d. 2020 m. bus įsisavinti apie 3 tūkst. likusių projekto lėšų.

 

2019 m. liepos 18 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Varėnos rajono savivaldybės administracija dėl Asmeninio asistento paslaugos teikimo veiklos finansavimo, siekiant įgyvendinti  ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d. 

Varėnos socialinių paslaugų centras per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuoja įtraukti 10 asmenų, kuriesms bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos. 

 

2019 m. vasario 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Projektas nefinansuojamas.

 

Pasirašyti projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0015 „Integralios pagalbos plėtra Varėnos rajone“ (toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimai, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-75 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektui skirta papildomo finansavimo suma – 182 007,00 Eur. 2020 m. planuojama panaudoti apie 72 tūks. Eur


Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras