Trečiadienis, 2023 m. gruodžio 6 d., 10:45
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO METU


Bendrosios socialinių paslaugų teikimo sąlygos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.3 papunkčiu, socialinių paslaugų teikimas nėra draudžiamas, tačiau jas teikiant, turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau nei vienas asmuo ir užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (toliau – Įstatymas), konkrečios savivaldybės administracijos direktorius gali priimti sprendimus dėl socialinių paslaugų teikimo konkrečioje savivaldybėje draudimo ar ribojimo. Jei nėra konkrečios savivaldybės administracijos direktoriaus draudimo socialines paslaugas teikti, šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Nutarimu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – OV) sprendimais. Jei socialinių paslaugų teikimas konkrečioje savivaldybėje yra draudžiamas šios savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, rekomenduojame jas teikti nuotoliniu būdu. Laikinai paslaugas neteikiančių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojus rekomenduojama pasitelkti kitų socialinių paslaugų teikimui (pvz., ilgalaikei socialinei globai socialinės globos namuose).

Darbuotojai, teikdami socialines paslaugas, paslaugos gavėjai jos teikimo metu, į  socialinių paslaugų įstaigas atvykstančius lankytojus lydintys ir kiti šiose įstaigose besilankantys vyresni nei 6 metų amžiaus asmenys, turi dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, šiuo atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį. Išsami informacija kaukių dėvėjimo klausimais skelbiama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro interneto puslapyje http://www.ulac.lt/lt/deveti-kaukes

Socialinių paslaugų negali teikti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.,karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) (toliau – COVID-19 liga) arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

Nerekomenduojama teikti socialinių paslaugų jų gavėjams, kurie įtariami, kad serga ar sergantiems COVID-19 liga, taip pat sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėjusiems asmenims. Jeigu tokia paslauga neišvengiama dėl gyvybiškai svarbių aplinkybių, paslaugų teikėjai privalo dėvėti šias asmens apsaugos priemones: respiratorius FFP2, apsauginius akinius, vienkartinius neperšlampamus kombinezonus, vienkartinę kepurę, antbačius, vienkartines pirštines bei būti apmokyti jas teisingai dėvėti. Bendraujant su paslaugos gavėjais jų namuose, laikytis saugaus 2 m atstumo, jeigu to neįmanoma atlikti, tuomet trumpinti artimo kontakto laiką iki 15 min.

Vadovaujantis Įstatymu, ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami. Asmenų izoliavimo tvarka valstybės lygio ekstremaliosios situacijos sąlygomis yra nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 ,,Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Manome, kad, atsižvelgiant į minėtų teisės aktų nuostatas, OV sprendimuose nustatytus saugos reikalavimus, savivaldybės atsakingi darbuotojai kiekvienu konkrečiu atveju turėtų spręsti klausimą dėl COVID-19 liga sergančių, esančių saviizoliacijoje asmenų bei asmenų, kuriems pasireiškia šiai ligai būdingi simptomai, lankymo ir paslaugų jiems teikimo užtikrinimo. Rekomenduotina nuotoliniu būdu susisiekti su paslaugų gavėju ar jo artimaisiais, suteikti atitinkamai situacijai spręsti aktualią informaciją, išsiaiškinti, kokios pagalbos reikia asmeniui (šeimai) ir sutarti dėl jos teikimo saugiu būdu (pvz., atnešti šilto maisto, maisto produktų ar kitų būtinų priemonių ir palikti prie namo ar buto durų). Turi būti palaikomas nuolatinis kontaktas su paslaugų gavėju (pagal paslaugų gavėjų gebėjimus ir galimybes persiorientuojama į nuotolinį kontaktavimą socialinių medijų pagalba ar reguliariu paskambinimu, tam sudarant atsakingų darbuotojų darbo grafikus/veiklų organizavimo tvarkaraščius), savalaikiai vertinamas poreikis apie galimą poreikį kitoms paslaugoms, jei asmens būsena galimai reikalauja papildomos pagalbos ar yra grėsmė, kad ta pagalba gali būti reikalinga, apie tai informuojama to asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija (jos padalinys, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą), jei pati įstaiga negali organizuoti reikiamos pagalbos.

Jeigu sergančio (įtariamai sergančio) asmens gyvybiškai svarbiems poreikiams tenkinti būtina kontaktinė, nuolatinė pagalba, manome, kad, ieškant galimybių tokiai pagalbai užtikrinti, būtinas bendradarbiavimas su NVSC, kuris gali patarti, kaip saugiai suteikti paslaugas izoliacijoje esantiems asmenims.

Būtinosios saugos ir higienos sąlygos, teikiant socialines paslaugas, nustatytos OV 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2508 ,,Dėl Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ (toliau – sprendimas). 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/97090c80202a11eb9604df942ee8e443/asr


Paslaugos asmens namuose
. OV sprendimo 3.8.5 papunktyje nustatyta, kad paslaugas teikiant asmens namuose, prieš apsilankant susisiekiama nuotoliniu būdu su paslaugos gavėju ar jo artimaisiais ir įsitikinama, kad asmeniui (jo artimiesiems) nėra pakilusi temperatūra ir (arba) nepasireiškia kiti COVID-19 ligai būdingi simptomai. Jeigu socialines paslaugas į namus teikiančių  įstaigų administracija iš darbuotojo ar paslaugų gavėjo gauna informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsiant privalo informuoti NVSC, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.

Pagalba į namus turi būti tęsiama, ieškant tam priimtinų paslaugų teikimo formų, atitinkančių asmens (jo šeimos) poreikius ir interesus bei saugos reikalavimus. Integralios pagalbos paslaugos asmenims teikiamos pilna apimti. Pažymime, kad integralios pagalbos teikėjai turi sveikatos priežiūros licenciją sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmens namuose. Atsižvelgiant į tai ir, kad kineziterapijos ir masažo paslaugos yra sudėtinė teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asmens namuose dalis, o šios paslaugos jos gavėjams neretais atvejais yra nepaprastai svarbios (daugeliui net ir gyvybiškai būtinos), šios paslaugos taip pat turi būti teikiamos laikantis teisės aktuose nustatytų higienos ir saugos reikalavimų.

Gavus paslaugų gavėjo (šeimos) prašymą neteikti socialinių paslaugų gavėjui karantino laikotarpiu, šios paslaugos tokiam gavėjui turi būti sustabdytos (jokiu būdu nenutrauktos) ir pradėtos teikti kitam asmeniui, arba jas teikę darbuotojai nukreipiami kitoms paslaugoms teikti.

 

 

 

Komentarai:
Naujas komentaras:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras