Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 07:11
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

SPECIALIOSIOS PASLAUGOS
Socialinės priežiūros paslaugos: 

  • Pagalbos į namus paslaugos teikiamos visose mūsų rajono seniūnijose. Paslaugos teikiamos priklausomai nuo asmens savarankiškumo lygio, nuo 2 iki 10 val. per savaitę.  Pagalba į namus – namų sutvarkymas, maisto produktų nupirkimas, maisto gaminimas, pagalba rūpinantis asmens higiena, skalbimas, lydėjimas į įstaigas, vaistų išrašymas ir kt.
       
        Informacija tel.: 8 658 84060
 socialinė darbuotoja Edita Giniūnienė

                                    8 608 04183 socialinė darbuotoja Inga Mikalauskienė
                                    8 616 36231 
direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ramunė Pilelienė


Pagalbos į namus paslaugos skyrimo, teikimo ir apmokėjimo Varėnos socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

        _______________________________________


  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos teikiamos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus bei patiriančioms socialinius sunkumus. Socialiniai darbuotojai ir lankomosios priežiūros darbuotojai stengiasi įgalinti šeimos narius tvarkyti savo buitį ir asmeninius finansus, ugdyti asmens higienos ir sveikatos įgūdžius, mokyti pozityvaus bendravimo šeimoje auginant, auklėjant ir ugdant savo vaikus.
       
         Informacija tel. 8 608 04363
direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Gintarė Tūbinienė
  
      _________________________________


  • Laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos – tai kompleksinės paslaugos, kurių teikimo metu siekiama kuo greičiau išspręsti probleminę situaciją, apgyvendinus asmenį socialinių paslaugų centre. Sprendžiant šias problemas naudojamas atvejo vadybos metodas. Dažnai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis krizinę situaciją pavyksta išspręsti žaibiškai, kartais asmuo pragyvena Centre keletą mėnesių, kol pavyksta asmeniui (šeimai) įveikti iškilusias problemas. Dėl paslaugos gali kreiptis asmenys, nukentėję nuo gaisro, smurto šeimoje ir kt. nelaimių.
       
       

         Informacija tel. 8 608 04363 direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Gintarė Tūbinienė

Varėnos socialinių paslaugų centro laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

 


         _______________________________________


  • Asmeninės pagalbos paslaugos. Gauti asmeninę pagalbą turi teisę asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas; dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis; gyvena vieni.
       
         Informacija tel.: 8 658 84060 socialinė darbuotoja Edita Giniūnienė
                                     8 608 04183 socialinė darbuotoja Inga Mikalauskienė
                                     8 616 36231 
direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ramunė Pilelienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. DV-896(3.2.) „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"

         ________________________________________

  • Psichosocialinė pagalba teikiama socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams, asmenims su negalia ir jų šeimos nariams, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimos nariams bei artimiesiems, kitiems asmenims.
       
        Informacija tel. 8 636 77667 
psichologė Rita Petrušinienė

        _________________________________________


  • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. Tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

       
         Informacija tel.:   8 310 51080
globos centro veiklos koordinatorė Vaida Markevičienė
                                       8 667 48665
globos koordinatorė, GIMK specialistė Lina Kvitkauskienė

                                       8 667 48664 psichologė Rita Petrušinienė

         _______________________________Dienos socialinės globos paslaugos:
 

  • Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose arba įstaigoje. Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis siekiama sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti. Paslauga reikiam Nuo 2 iki 4 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę asmens namuose arba įstaigoje.

  • Laikino atokvėpio paslauga (paslaugos trukmė ir sudėtis atitinka dienos socialinės globos paslaugas)         Informacija tel.: 8 658 84060 socialinė darbuotoja Edita Giniūnienė
                                     8 608 04183 socialinė darbuotoja Inga Mikalauskienė
                                     8 616 36231 
direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams  Ramunė Pilelienė

Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir apmokėjimo  už paslaugą tvarkos aprašas
Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras