Asmeninė pagalba

Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.

Asmeninės pagalbos teikimą įgyvendina Varėnos socialinių paslaugų centras arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami juridiniai asmenys (toliau kartu – Asmeninės pagalbos teikėjas), ir (ar) asmens ar atstovo pasiūlytas pasitelkti asmens poreikius atitinkantis asmeninis asistentas, atitinkantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. Asmens ar asmens atstovo pasiūlytas pasitelkti asmeninis asistentas asmeninę pagalbą teikia pagal darbo sutartį, sudarytą su Asmeninės pagalbos teikėju, arba pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.  A1-478 Dėl Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio įgyvendinimo“

Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 8 d. potvarkis Nr. MV-399 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"