Informavimas

Informavimas  reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). 

Teikimo trukmė / dažnumas  – pagal poreikį.

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialines paslaugas teikiantys socialiniai darbuotojai

Darbuotojų sąrašas ir kontaktai