Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena (dušo ir (ar) skalbimo paslaugų organizavimas).

Teikimo trukmė / dažnumas  – pagal poreikį.

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai. 

Paslaugą koordinuoja:
Socialinė darbuotoja Ernesta Kondratavičienė
El. paštas ernesta.kondrataviciene@varenossspc.lt
Tel. +370
310 51 080, +370 683 62 025