Sociokultūrinės paslaugos

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai.

Paslaugą koordinuoja:
Socialinė darbuotoja Dovilė Palevičienė
El. paštas dovile.paleviciene@varenossspc.lt
Tel. +370 679 21 690