ES projektai (Integrali pagalba)

2023-06-15

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Varėnos socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio pradės įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Varėnos rajono savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra.

________________________________________________________________________________________________________
2023-05-10

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Varėnos socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio pradės įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Varėnos rajono savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra.

____________________________________________________________________________________________________

2023-01-03

VĖL BUS TEIKIAMOS INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGOS


Integrali pagalba bus teikiama įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau – projektas).

Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).

Projekto partneriai – viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą. Projekto partnerius konkrečioje savivaldybėje atrenka savivaldybės administracija, laikydamasi savo patvirtintos projekto partnerių atrankos tvarkos.

Varėnos socialinių paslaugų centras 2022 m lapkričio 4 d. teikė paraišką dalyvauti integralios teikimo partnerių atrankos konkurse ir 2022 m. lapkričio 14 d. buvo atrinktas teikti integralios pagalbos paslaugas.

Partnerystės sutartis su ESFA bus pasirašyta 2022 m. sausio mėnesį. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2023 m. vasario 1 dienos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas - suteikti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, konsultacinę pagalbą artimiesiems, šeimos nariams, skatinti savanorių ir bendruomenės įsitraukimą į pagalbos neįgaliajam procesą.

Numatoma, kad integralios pagalbos paslaugas per mėnesį gaus 10 asmenų (1 vaikas, 2 suaugę ir 7 senyvo amžiaus asmenys). Per metus integralios pagalbos paslaugomis pasinaudos 15 asmenų. Per visą projekto vykdymo laikotarpį paslaugomis pasinaudos 30 asmenų

Integralios pagalbos paslaugoms teikti bus sudaryta viena mobili komanda, kuri teiks paslaugas 10 asmenų. Paslaugos bus teikiamos iki 4,5 valandos per dieną vienam asmeniui.

Numatoma atnaujinti pirmosios pagalbos rinkinius. Taip pat bus įsigyta kitų smulkių priemonių slaugai ir reabilitacijai (pirštinių, vienkartinių kaukių, respiratorių), darbo drabužių, dezinfekcijos priemonių, termometrą, masažui skirtų priemonių).

Įgyvendinant projektą, bus teikiamos individualios konsultacijos 12 artimųjų ir šeimos narių. Numatomos temos – pragulų priežiūra, žaizdų perrišimas ir jų priežiūra, senatvine demencija sergančių asmenų priežiūra, bendravimas su sergančiuoju ir kt. temos, priklausomai nuo poreikio).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus konsultuojami paslaugas gaunančių asmenų artimieji. Konsultacijos – iki 5 val. konsultacijų vienam iš prižiūrinčių asmenų.

Planuojama, kad projekte dalyvaus 2 savanoriai,  3 bendruomenės nariai.

Bus teikiama psichologinė pagalba integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai.

Bus organizuojami neformalios pagalbos skatinimo renginiai (darbuotojams, teikiantiems integralią pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams).

Mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai dalyvaus mokymuose „Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje“ (8 val.).

Taip pat visi mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai seminaruose „Pragulų profilaktika ir pacientų pozicionavimas“ (4 val.), „Vaikų slaugymo ypatumai“ (8 val.), „Darbas su senatvine demencija sergančiais asmenimis“ (8 val.)2021 m. gruodžio 31 d. projektas „Integralios pagalbos plėtra Varėnos rajone" baigėsi. Pateikiame statistinius duomenis apie paslaugas gavusius rajono gyventojus. 

Integralios pagalbos paslaugomis 2021 m. naudojosi 33 Varėnos rajono gyventojai. Per 2021 m. pasirašytos 7 sutartys su naujais paslaugų gavėjais. Per 2021 metus 6 asmenys mirė, 2 asmenys išvyko į stacionarias socialinės globos įstaigas, 1 asmuo metų pabaigoje buvo gydomas Varėnos ligoninės slaugos skyriuje, 1 asmeniui paslauga laikinai sustabdyta, 3 asmenims projektui baigiantis, paslaugos nutrauktos jų pačių prašymu. „Integralios pagalbos plėtra Varėnos rajone“ projektas baigėsi 2021 metų gruodžio 31 d.  Iš 2021 m. minėtas paslaugas gavusių 33 paslaugų gavėjų, 2022 m. sausio mėnesį socialinės globos paslaugos nenutrūkstamai teikiamos 19 asmenų, gavusių integralios pagalbos paslaugas.

Nuo projekto starto 2017 metų vasario 7 dieną, paslaugos suteiktos 61 Varėnos rajono gyventojui. Daugiau kaip pusė paslaugų gavėjų,  gavusių paslaugas projekte, mirė. Iš 61 projekte dalyvavusio asmens,  33 asmenys mirė, 4 – išvyko į globos namus, 3 – paslaugas nutraukė savo prašymu dėl projekte nelikusių jiems reikalingų specialistų, 2 – paslauga sustabdyta laikinai, dėl kitų priežasčių.

Paslaugas teikė 3 mobilios komandos, kurias sudarė slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas ir masažuotojas. Paslaugų teikimą koordinavo socialinis darbuotojas, projektą administravo įstaigos vadovas ir vyr. buhalteris.
Komandų specialistai paslaugas teikė Varėnos miesto, Senosios Varėnos, Perlojos, Matuizų, Rudnios kaimų, Merkinės ir Marcinkonių seniūnijų gyventojams. Viena komanda integralios pagalbos paslaugas teikė maždaug dešimčiai asmenų. Integralios pagalbos paslaugų trukmė vienam asmeniui iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas per savaitę. 

Pirmaisiais projekto vykdymo metais paslaugų gavėjų artimiesiems vyko individualios konsultacijos, kurias vykdė projekte dirbantys slaugytojai. 60 valandų buvo konsultuoti 15 paslaugų gavėjų artimųjų, kurie savo darbinę veiklą derino su artimųjų slauga.

Varėnos socialinių paslaugų centro darbuotojams, dirbantiems integralios pagalbos projekte, buvo organizuojami dveji mokymai:

1. 2018 m. kovo 21 d. vyko „Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje”. Darbuotojams ypač svarbu žinoti, kaip žmonių grupė tampa komanda, kaip joje kuriami geri tarpusavio santykiai, sprendžiamos žmonių poreikių tenkinimo problemos. Mokymus vedė socialinių mokslų daktaras Arvydas Lieponius.

2. 2018 m. balandžio 12 d. vyko mokymai ,,Pragulų profilaktika ir poziocionavimas”,  kuriuos vedė lektorė Gražina Kazlauskė.2019 m. spalio 25 d. Varėnos socialinių paslaugų centre vyko neformalios pagalbos skatinimo renginys projekto veiklose dalyvavusiems  savanoriams ir bendruomenės nariams, renginį vedė Varėnos socialinių paslaugų centro psichologė Rita Petrušinienė.

Projekto pabaigoje, vertinant paslaugų gavėjų poreikį tęsti dienos socialinės globos paslaugas, buvo girdimas didelis poreikis masažo paslaugai gauti ir apgailestavimas, kad šios šios paslaugos neliks, pasibaigus integralios pagalbos projektui.