Pagalba į namus

  • Pagalbos į namus paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
  • Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę
  • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.

Pagalba į namus asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Teikimo vieta – asmens namuose.

Teikimo dažnumas – pagal poreikį iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis:

  • maitinimo organizavimas (gaminimas namuose arba pagaminto maisto pirkimas maitinimo vietose),
  • maisto produktų, buities priemonių nupirkimas, pristatymas, pagalba ruošiant maistą,
  • pagalba buityje ir namų ruošoje,
  • palydėjimas į įvairias įstaigas,
  • kasdienė asmens higiena ir priežiūra,
  • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais,
  • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Pagalbos į namus paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais pagalbos į namus paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios šiame papunktyje nurodytos paslaugos.

 Pagalbos į namus paslaugos skyrimo, teikimo ir apmokėjimo Varėnos socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai.

Paslaugą koordinuoja:

Socialinė darbuotoja Inga Mikalauskienė

El. paštas inga.mikalauskiene@varenosspc.lt

Tel. +370 608 04183

Socialinė darbuotoja Edita Giniūnienė

El. paštas edita.giniūniene@varenosspc.lt

Tel. +370 658 84060

Paslaugų sritį kuruoja:

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ramunė Pilelienė

El. paštas ramune.pileliene@varenosspc.lt

Tel. +370 616 36231