Informacija apie veiklas

SAVIPAGALBOS GRUPĖS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS)/ĮTĖVIAMS

Susitikimų metu bus aptariamos situacijos, kylantys klausimai, dalinamasi patirtimis, teikiama tarpusavio emocinė pagalba.
Pirmasis susitikimas - rugsėjo 24 d. 18:00 val. M. K. Čiurlionio g. 61A, Socialinių paslaugų centre, Varėnoje.
Kitos datos bus derinamos su grupės dalyviais.
Daugiau informacijos tel. 8 667 48665, 8 667 48778

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVIPAGALBOS GRUPĖS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS)/ĮTĖVIAMS

Mieli globėjai bei įtėviai!
Kviečiame prisijungti prie globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės.
Savipagalbos grupė - kas tai? tai puikus būdas praleisti laiką naujų draugų kompanijoje, pasidalinti patirtimi, bendrauti, spręsti problemas, gauti patarimų.
Tai atvira, visiems prieinama ir skirta globėjams (rūpintojams) ir įtėviams globojamiems ar įsivaikinusiems vaikus, grupė.

KUR IR KADA TAI VYKS?
Varėnos socialinių paslaugų centre - M. K. Čiurlionio g. 61 A, I - aukšte, salėje, Vasario 13 d. (ketvirtadienį) 17.30 h.

Užsiėmimai nemokami. Registracija telefonu 8 667 48665 arba 8 667 48778

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MOKYMAI BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS/ĮTĖVIAMS

Varėnos globos centras skatina vaikų globą ir dėkoja kiekvienam pasiryžusiam globoti tėvų globos netekusį vaiką ir kviečia visus Varėnos krašto žmones pagalvoti apie vaikų globą ar įvaikinimą ir dalyvauti globėjų ir įtėvių programoje GIMK.
JAU 2019 M. SPALIO 14 D. ORGANIZUOJAMI MOKYMAI PAGAL GIMK PROGRAMĄ.
Kviečiame prisijungti prie kilnaus tikslo, padėti vaikams, likusiems be tėvų globos, pažinti gyvenimą šeimoje.
Laukiame Jūsų adresu: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna – I aukštas 3 kabinetas arba skambinkite telefonais 8 667 48665, 8 667 48778


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paslaugos globėjams/rūpintojams 

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Globos koordinatoriaus paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės globėjams;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Paslaugos įtėviams 

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas; 
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
 • Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
 • Sociokultūrinės paslaugos.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.