Pagalbos namuose organizavimas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims

Siekiant skatinti socialinių paslaugų plėtrą bei didinti socialinę įtrauktį kaimo vietovėse, Varėnos rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Pagalbos namuose organizavimas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti mobilias pagalbos į namus paslaugas visų 8 rajono seniūnijų gyventojams. Per 5 projekto vykdymo mėnesius, paslaugos buvo suteiktos 33 kartus 17 rajono gyventojų. Projekto įgyvendinimo metu, per trijų metų laikotarpį planuojama paslaugas suteikti 60 rajono gyventojų.

2023 m. paslaugos buvo suteiktos 51 kartą 17 rajono gyventojų. Kaimo gyventojams buvo suteiktos 45 asmens higienos paslaugos, 2 vikšrinio kopiklio ir 4 sveikatinimo paslaugos (mankšta rankų ir kojų treniruokliu).

Paslaugas gauna senyvo amžiaus ir (ar) neįgalūs rajono gyventojai, kuriems nustatytas šios paslaugos poreikis ir kurie gyvena didelėje socialinėje atskirtyje, atokiuose kaimuose, turi sveikatos problemų (asmenų gyvenamoji vieta nuo Varėnos miesto nutolusi nuo 5 iki 40 ir daugiau kilometrų).

Neįgaliojo transportavimui laiptais įsigytas vikšrinis laiptų kopiklis, asmens higienos paslaugų organizavimui – 2 mobilios vonios, neįgaliesiems pakelti iš lovos – 2 mobilūs keltuvai, sveikatinimo bei reabilitacijos paslaugoms užtikrinti įsigyti 2 rankų ir kojų treniruokliai.

Paslaugas pagal poreikį organizuoja Varėnos socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, teikia individualios priežiūros darbuotojai. 2023 m. pradėjus teikti integralios pagalbos paslaugas, prisidės kiti specialistai – slaugytojo padėjėjas, masažuotojas, psichologas.

Projekto įgyvendinimui panaudota suma – 84 753,0 Eur, iš jų 67 802,4 Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skiriamos lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, 16 950,6 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.