Socialinė priežiūra šeimoms

Socialinė priežiūra šeimoms paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Teikimo vieta – asmens namuose.

Teikimo trukmė / dažnumas socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – pagal poreikį, bet ne rečiau nei vieną kartą per dvi savaites, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę, socialinių paslaugų įstaigoje – pagal poreikį socialinio darbuotojo sprendimu (jei reikia kitų specialistų (pvz., psichologo) pagalbos ar jei taip organizuoti paslaugas efektyviau) arba pagal šeimos narių poreikius (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas ir kt.).

Paslaugos sudėtis:

  • bendravimas,
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
  • motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime,
  • kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.),
  • pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių,
  • kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo,  kineziterapeuto ir kt.).

Paslauga gali būti pradedama teikti be šeimos (vieno iš suaugusių šeimos narių) prašymo ir teikiama tarpusavio susitarimo ir bendradarbiavimo su šeima pagrindu, derinant paslaugos teikimo laiką pagal šeimos narių interesus ir numatant lankstų darbo grafiką (galimybę teikti paslaugas ne darbo valandomis, ne darbo dienomis).

Varėnos socialinių paslaugų centro bendro darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas

Gavėjai

Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,

vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai,

asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai.

Darbuotojų sąrašas ir kontaktai

Paslaugą koordinuoja:

Atvejo vadybininkė Inga Eidukevičienė   

El. paštas inga.eidukeviciene@varenosspc.lt     

Tel.  +370 640 32197

Atvejo vadybininkė Inga Valadkienė

El. paštas inga.valadkiene@varenosspc.lt

Tel. +370 640 29304

Atvejo vadybininkė Vida Gaurienė

El. paštas vida.gauriene@varenosspc.lt

Tel. +370 614 35049

Paslaugų sritį kuruoja:

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Gintarė Tūbinienė

El. paštas gintare.tubiniene@varenosspc.lt

Tel. +370 608 04363