Varėnos socialinių paslaugų centro darbuotojai

Direktorė Dovilė Barčiukienė +370 310 53 662

+370 609 40 188

dovile.barciukiene@varenosspc.lt
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Kuruoja socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims
Ramunė Pilelienė +370 310 51 080   
+370 616 36 231
ramune.pileliene@varenosspc.lt
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Kuruoja socialinių paslaugų teikimą šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus bei patiriančioms socialinius sunkumus
Gintarė Tūbinienė +370 608 04 363 gintare.tubiniene@varenosspc.lt
Globos koordinatorė
Tarnybos atestuotas asmuo (GIMK)
Lina Kvitkauskienė +370 667 48 665 lina.kvitkauskiene@varenosspc.lt
Globos koordinatorė
Tarnybos atestuotas asmuo (GIMK)
Elvyra Laučiuvienė  +370 667 48 778 elvyra.lauciuviene@varenosspc.lt
Viešųjų pirkimų specialistė Diana Voverienė +370 310 51 080 diana.voveriene@varenosspc.lt
Vyr. buhalterė Danutė Galavač +370 310 51 080 buhaltere@varenosspc.lt 
Raštvedybos ir personalo reikalų specialistė
Globos centro veiklos koordinatorė
Vaida Markeviciene + 370 310 51 080
+370 649 51 335
vaida.markeviciene@varenosspc.lt
Administratorė Vilma Kudžmienė +370 684 40 026  vilma.kudzmiene@varenosspc.lt
info@varenosspc.lt
Psichologė Indra Blaškevičiūtė +370 667 48664
Atvejo vadybininkė Inga Valadkienė +370 626 84 870 inga.valadkiene@varenosspc.lt
Atvejo vadybininkė Inga Eidukevičienė +370 640 32 197 inga.eidukeviciene@varenosspc.lt
Atvejo vadybininkė Vida Gaurienė +370 614 35 049 vida.gauriene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja
(priima prašymus bendrosioms socialinėms paslaugoms ir kt.)
Ingrida Matulevičienė vaiko priežiūros atostogos
Socialinė darbuotoja
(priima prašymus bendrosioms socialinėms paslaugoms ir kt.)
Ernesta Kondratavičienė +370 310 51 080
+370 683 62 025
ernesta.kondrataviciene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja, koordinuojanti sociokultūrinių paslaugų teikimą Dovilė Palevičienė

+370 310 51 080

+370 679 21 690

dovile.paleviciene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja. koordinuojanti socialinių paslaugų
asmens namuose teikimą
Inga Mikalauskienė +370 608 04 183 inga.mikalauskiene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja. koordinuojanti socialinių paslaugų
asmens namuose teikimą
Edita Giniūnienė +370 658 84 060 edita.giniuniene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Oksana Morgevičienė +370 608 04 192 oksana.morgeviciene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Jolita Jurgelevičienė +370 640 32 139 jolita.jurgeleviciene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Vida Grochiackienė +370 640 29 436 vida.grochiackiene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Danutė Stankūnienė +370 618 64 282 soc.marcinkonys@varena.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Justina Skamarakienė  +370 640 29 437 justina.skamarakiene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Rita Kvietkauskienė +370 608 03 851  rita.kvietkauskiene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Liuda Trakimavičienė +370 608 03 892 vaiko priežiūros atostogos
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Janina Krušniauskienė +370 608 04 367 janina.krusniauskiene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Vilma Sausaitienė +370 640 29 161 vilma.sausaitiene@varenosspc.lt
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Rita Kvaraciejienė +370 640 28 561

rita.kvaraciejiene@varenosspc.lt

Individualios priežiūros darbuotoja Ingrida Kazlauskienė
Individualios priežiūros darbuotoja Alma Adlienė
Individualios priežiūros darbuotoja  Vita Vasiliauskienė  
Individualios priežiūros darbuotoja/asmeninė asistentė
Alma Tamulevičienė
 
Individualios priežiūros darbuotojai (35 darbuotojai dirba visų  Varėnos r. savivaldybės  seniūnijų  teritorijose)
Techninės priežiūros darbų saugos specialistas-ūkvedys Sigitas Gecevičius   sigitas.gecevicius@varenosspc.lt
Vairuotojas Algimantas Didikas +370 626 45 738
Vairuotojas Valdas Urba    
Valytoja Edita Sadauskienė    
Valytoja  Kristina Šliužienė