Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione Nr. 07-018-p-0001

PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ Nr. 07-018-P-0001

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais, nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Projekto tikslas - teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

2024 m. vasario 19 dieną buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir Varėnos socialinių paslaugų centro dėl projekto „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ Nr. 07-018-P-0001 įgyvendinimo. 

Varėnos rajono savivaldybėje suplanuotos projekto veiklos:

1.  Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

  • skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
  • skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
  • mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
  • užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

2.  Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadybos paslaugas teikia Varėnos rajono savivaldybės administracija.  Suinteresuoti asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus atvejo vadybininkę, darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, Daivą Urbelionienę, J. Basanavičiaus g. 40, Varėna, 3 kab.,  tel. +370 310 31807, +370 639 08792, el. p. daiva.urbelioniene@varena.lt      

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos socialinėse dirbtuvėse paslaugas teikia Varėnos socialinių paslaugų centras. Dėl informacijos apie socialinių dirbtuvių paslaugą, galima kreiptis į Varėnos socialinių paslaugų centro direktorę Dovilę Barčiukienę, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna, 8 kab., tel. +370 310 53 662, +370 609 40188, el. p. dovile.barciukiene@varenosspc.lt

Projektas skirtas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią:

  1. Iš dalies nesavarankiškiems ar visiškai nesavarankiškiems asmenims nuo 18 metų;
  2. Asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. darbingumo arba dalyvumo lygis.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Veiklų pradžia Varėnos socialinių paslaugų centre – 2024 m. birželio 3 diena. Socialinių dirbtuvių paslaugas numatoma teikti ne trumpiau nei iki 2025 metų gruodžio 31 dienos. Varėnos rajono savivaldybės gyventojai (jų artimieji), norintys dalyvauti socialinių dirbtuvių veikloje turi kreiptis į Varėnos socialinių paslaugų centrą arba savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.