Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas - paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.