Transporto organizavimas

Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo objekto ir atgal.

Teikimo trukmė / dažnumas  – pagal poreikį.

Transporto organizavimo paslaugos tvarkos aprašas

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialinis darbuotojas, vairuotojai.

Paslaugą koordinuoja:
Socialinė darbuotoja Ernesta Kondratavičienė
El. paštas ernesta.kondrataviciene@varenossspc.lt
Tel. +370
310 51 080, +370 683 62 025