Teisinė informacija

Bendri Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Varėnos socialinių paslaugų centro veikla: