Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašas ir kainos

Bendri Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Varėnos socialinių paslaugų centro veikla: