Socialinės priežiūros paslaugos

Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigoje ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Į visų socialinės priežiūros paslaugų sudėtį įeina informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas.