Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos

Organizuoja ir teikia bendrąsias socialines paslaugas:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • transporto organizavimo;
 • sociokultūrines paslaugas;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo.

 Organizuoja ir teikia specialiąsias socialines paslaugas:

 • pagalbos į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • socialinės priežiūros šeimoms;
 • laikino apnakvindinimo;
 • intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
 • psichosocialinės pagalbos;
 • pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti
 • laikino atokvėpio;
 • dienos socialinės globos.

Kitos paslaugos ir funkcijos:

 • Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.
 • Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus išvadų rengimas.
 • Asmeninė pagalba (Asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems).
 • Socialinio darbuotojo pagalba asmenims, grįžtantiems iš pataisos įstaigų.
 • Kitos kompleksinės paslaugos, kai asmuo besikreipiantis vienos ar kitos paslaugos, gauna jam reikalingas bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas.
 • Projektinės veiklos.