Varėnos socialinių paslaugų centro uždaviniai

Varėnos socialinių paslaugų centro uždaviniai:

1. teikti kokybiškas socialines ir kitas su pagrindinėmis Centro veiklomis susijusias paslaugas;

2. teikti individualius asmens poreikius atitinkančias socialines paslaugas, dirbti su asmeniu (šeima) ir jo aplinka, siekiant skatinti asmens (šeimos) iniciatyvumą, priimant sprendimus ir sąmoningai prisiimant už juos atsakomybę;

3. organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas įvaikintiems vaikams, globėjų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.